Akty - slovník dejiny

Čo sú Akty?

Akty sú spisy, súbory písomností na prípravu a vykonanie určitých právnych a správnych úkonov. Ukladajú sa vo fascikloch (zväzkoch) do registratúry, odkiaľ po odbornom výbere prechádzajú do archívu.

Pozri nižšie ďalšie pojmy z Dejepisného slovníka.
ZONES.SK - Zóny pre každého študenta
https://www.zones.sk/studentske-prace/dejepis/13060-akty-slovnik-dejiny/