Zóny pre každého študenta

Zmluva s Rakúskom – 10. september 1919, Saint – Germain

V Rakúsku po rozpade monarchie okamžite vznikli sily, ktoré nazývali svoju krajinu Nemeckým Rakúskom a žiadali spojenie s Nemeckom. Tým by sa však príliš posilnilo postavenie Nemecka. Zvlášť Francúzi preto odmietali čo i len možnosť podobného posilnenia ich úhlavného nepriateľa. Práve preto bolo Rakúsko, okrem iného, nútené sa zaviazať, že prestane používať názov „Nemecké Rakúsko“ a že sa nikdy nepripojí k Nemecku.

Ďalšie podmienky zmluvy
· platba reparácií
· obmedzenie armády na 30 000 vojakov
· strata obchodného loďstva v prospech Dohody, čo bolo samo osebe irelevantné, vzhľadom na to, že z Rakúska sa stal vnútrozemský štát

· Rakúsko muselo uznať existenciu nástupníckych štátov: ČSR, Poľska, Kráľovstva SHS atď.

Územné straty Rakúska:

· v prospech Talianska: južné Tirolsko, Istria
· v prospech Poľska: Halič
· v prospech ČSR: Čechy a Morava
· v prospech Kráľovstva SHS: časť Korutánska, Štajerska, a Kraňska (dnešné Slovinsko), Dalmácia...

Územný zisk:
· od Maďarska získalo Rakúsko Burgenland bez mesta Šoproň
Zones.sk – Najväčší študentský portál
https://www.zones.sk/studentske-prace/dejepis/1309-zmluva-s-rakuskom-10-september-1919-saint-germain/