Zóny pre každého študenta

Zmluva s Tureckom – 10. august 1920, Sévres

Turecko tým, že sa v prvej svetovej vojne pripojilo k ústredným mocnostiam, sledovalo svoje posilnenie a pripojenie území, ktoré stratilo v prvej balkánskej vojne. Výsledkom bol pravý opak. Turecko stratilo 4/5 svojho územia, bolo nútené platiť reparácie a obmedziť svoje ozbrojené sily na

50 000  mužov. Pod medzinárodnú kontrolu prešli úžiny Bospor a Dardanely – dovtedajší hlavný tromf Turecka.

Uzavretím týchto mierových zmlúv sa v strednej Európe od Baltského mora až po Balkánsky polostrov vytvorilo pásmo štátov (Fínsko, Poľsko, ČSR, Rumunsko), ktoré boli za svoj vznik vďačné Spojencom, hlavne Francúzsku. Spomínané krajiny tvorili tzv. Sanitný kordón (Cordon sanitaire), ktorý mal byť na jednej strane ochranou pred šíriacim sa boľševizmom z Ruska do Európy a na strane druhej mal byť akousi francúzskou poistkou v prípade vojny s Nemeckom. Tieto štáty mali utvoriť druhý protinemecký front. Vzájomné rozpory medzi nimi však neumožnili, aby sa sanitný kordón stal účinnou politickou inštitúciou. Koncepcia sanitného kordónu upadla, keď sa v Nemecku dostal k moci Adolf Hitler a z medzinárodného hľadiska sa dôležitejšou ukázala potreba uzavrieť zmluvy so ZSSR.

Druhú skupinu štátov v strednej Európe tvorila skupina „nespokojencov“, do ktorej patrilo Nemecko, Rakúsko a Maďarsko. Nestabilné krajiny strednej Európy a ich menšiny (hlavne maďarská a nemecká) predstavovali pre Európu trvalé nebezpečenstvo a napätie.
Zones.sk – Najväčší študentský portál
https://www.zones.sk/studentske-prace/dejepis/1311-zmluva-s-tureckom-10-august-1920-sevres/