Zóny pre každého študenta

Barónska vojna - slovník dejiny

Čo je Barónska vojna?

Barónska vojna je občianska vojna v Anglicku v rokoch 1258–65 medzi šľachtou vedenou Šimonom z Montfortu a kráľom Henrichom III. Výsledkom vojny bolo obnovenie kráľovskej moci a ustanovenie parlamentu.

Pozri nižšie ďalšie pojmy z Dejepisného slovníka.
Zones.sk – Najväčší študentský portál
https://www.zones.sk/studentske-prace/dejepis/13110-baronska-vojna-slovnik-dejiny/