Spoločnosť národov – 20. január 1920

Spoločenské vedy » Dejepis

Autor: sp-prace (12)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 12.07.2008
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 204 slov
Počet zobrazení: 8 681
Tlačení: 722
Uložení: 738
Vznik Spoločnosti národov avizoval americký prezident Wilsonvo svojich 14 bodoch z januára 1918. Mala to byť medzinárodná organizácia, ktorej úlohou bolo sprostredkovávať mier medzi štátmi a konflikty riešiť diplomatickým jednaním. Predstava SN vychádzala z amerického optimizmu, ktorý pred európskou reálnou politikou mocenskej rovnováhy dával prednosť spoločnej organizácii, ktorá by riešila medzinárodné konflikty.

Pakt Spoločnosti národov bol súčasťou všetkých mierových zmlúv. K oficiálnemu založeniu SN došlo 20. januára 1920. Treba dodať, že bez účasti USA, pretože Senát odmietol požiadavku prezidenta Wilsona  na trvalejšie angažovanie sa v Európe. USA sa na celé medzivojnové obdobie vrátili k Monroeovej doktríne z 19. storočia, ktorej obsahom americké nezasahovanie do európskych sporov. Svoj izolacionizmus skončili až v druhej svetovej vojne.

Spoločnosť národov pôsobila v rokoch 1920 – 1939 v Ženeve a mala tri hlavné orgány:

1.  Všečlenské zhromaždenie, ktoré volilo svoj výkonný výbor
2.  Radu SN, ktorá sa skladala zo stálych členov (VB, Francúzsko, Taliansko, Japonsko, neskôr aj Nemecko a ZSSR) a z nestálych členov, ktorí sa menili
3.  Stály sekretariát v Ženeve

Jej súčasťou bol Medzinárodný súdny dvor v Haagu a Medzinárodný úrad práce. Veľkou nevýhodou SN, na ktorej v podstate stroskotala aj veľkolepá idea medzinárodnej organizácie bol fakt, že SN nedisponovala vojskom, ktoré by bolo schopné jej rozhodnutia presadiť aj silou. Z tohto dôvodu išlo skôr o diskusné fórum ako o skutočne fungujúcu organizáciu.
Zdroj: killka
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Kľúčové slová

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#spoločnosť národov #USA v medzivojnovom období #medzinárodné konflikty a vojny #vznik spoločnosti národov #januar


Odporúčame

Spoločenské vedy » Dejepis

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.022