Brit - slovník dejiny

Čo je Brit?

Brit je zaostrené (ostrouhlé) nárožie veží.

Pozri nižšie ďalšie pojmy z Dejepisného slovníka.
ZONES.SK - Zóny pre každého študenta
https://www.zones.sk/studentske-prace/dejepis/13121-brit-slovnik-dejiny/