Horákovská kultúra - slovník dejiny

Čo je Horákovská kultúra?

Horákovská kultúra je doba halštatská na území J Moravy, trvá až do doby laténskej. Pohrebiská a sídliská – nížinné aj výšinné. Typy domov: zahĺbené chaty 4 – hranného alebo oválneho pôdorysu ( 4x5 m). Poľnohospodárstvo a chov dobytka, remeselné predmety zo železa, kostí a parohov, tkáčstvo. Mohyly – soc. diferanciácia.

Pozri nižšie ďalšie pojmy z Dejepisného slovníka.
ZONES.SK - Zóny pre každého študenta
https://www.zones.sk/studentske-prace/dejepis/13176-horakovska-kultura-slovnik-dejiny/