Zóny pre každého študenta

Karpatská mohylová kultúra - slovník dejiny

Čo je Karpatská mohylová kultúra?

Karpatská mohylová kultúra je stredná doba bronzová, 16.13.stor. p.n.l., rozšírená v oblasti JZ Slovenska, Zadunajsko. Birituálny pohrebný rítus, hroby sú jamové, žiarové a urnové. Pohrebná výbava je skromná.

Pozri nižšie ďalšie pojmy z Dejepisného slovníka.
Zones.sk – Najväčší študentský portál
https://www.zones.sk/studentske-prace/dejepis/13190-karpatska-mohylova-kultura-slovnik-dejiny/