Komposesorát - slovník dejiny

Čo je Komposesorát?

Komposesorát je zoskupenie viacerých majiteľov k jednému majetku.

Pozri nižšie ďalšie pojmy z Dejepisného slovníka.
ZONES.SK - Zóny pre každého študenta
https://www.zones.sk/studentske-prace/dejepis/13195-komposesorat-slovnik-dejiny/