Zóny pre každého študenta

Palinológia - slovník dejiny

Čo je Palinológia?

Palinológia je paleobotanická metóda na určenie zloženia rastlinnej pokrývky v minulosti, založená na určovaní peľových zŕn rastlín zachovaných v rôznych usadeninách. Z pomeru množstva peľu jednotlivých rastlín – peľové spektrum – je popisovaná vegetácia, porovnávaním peľových spektier z rôznych vrstiev možno získať obraz vegetačných zmien.

Pozri nižšie ďalšie pojmy z Dejepisného slovníka.
Zones.sk – Najväčší študentský portál
https://www.zones.sk/studentske-prace/dejepis/13239-palinologia-slovnik-dejiny/