Przeworská kultúra - slovník dejiny

Čo je Przeworská kultúra?

Przeworská kultúra je od 1. stor. p.n.l. do 5. stor. n.l., kultúra predrímskej a rímskej doby. Rozšírená v J a strednom Poľsku, V Slovensku a Ukrajine. Pohrebný rítus je neustálený, do mužských hrobov sa vkladali zbrane. Osady zvyčajne neopevnené, rozvinuté poľnohospodárstvo, chov dobytka, doplnkový lov. Hrnčiarstvo je špecializovaným remeslom. Rýchly rozvoj železiarstva, aj keď úroveň zaostávala za laténskym. Rozvinuté obchodné kontakty s laténskou a neskôr i rímskou oblasťou.

Pozri nižšie ďalšie pojmy z Dejepisného slovníka.
ZONES.SK - Zóny pre každého študenta
https://www.zones.sk/studentske-prace/dejepis/13252-przeworska-kultura-slovnik-dejiny/