Totemizmus - slovník dejiny

Čo je Totemizmus?

Totemizmus je súbor predstáv založených na viere, že každý rod má svoj totém, prapredka, zvyčajne druh zvieraťa. Medzi ním a príslušníkmi rodu sa predpokladali príbuzenské vzťahy. Totemizmus vzniká v mladom paleolite v rámci matriarchálnej spoločnosti, pretrváva však aj po nástupe patriarchátu. Bol skúmaný u indiánskych kmeňov v Afrike a austrálskych domorodcov. Podoba totemu je stvárnená v totemových stĺpoch a maskách.

Pozri nižšie ďalšie pojmy z Dejepisného slovníka.
ZONES.SK - Zóny pre každého študenta
https://www.zones.sk/studentske-prace/dejepis/13270-totemizmus-slovnik-dejiny/