Zóny pre každého študenta

Maximilián (1527 - 1576) - Habsburgovci

Maximilián (1527 - 1576) - Habsburgovci

- mladosť strávil na cisárskom dvore vo Viedni. V roku 1548 sa oženil s vlastnou sesternicou Máriou Habsburskou zvanou Španielska. Svadba mala vyriešiť dynastické spory, lebo jeho syn sa mal stať španielskym kráľom a opätovné spojenie dvoch vetiev Habsburgovcov malo posilniť ich politickú prestíž. Jeho otec Ferdinand I. presadil v roku 1562 zvolenie Maximiliána za českého a rímskonemeckého kráľa. Dôvodom bol Ferdinandov zlý zdravotný stav, vysoký vek a pravdepodobne aj spomienky na udalosti spojené s jeho bojom o uhorskú korunu s Jánom Zápoľským. Skutočným panovníkom sa však Maximilián stal až po smrti otca v roku 1564, keď získal vládu v Rakúsku a korunovali ho aj za rímsko-neeckého cisára (ako Maximilián II.). Viedol úspešnú vojnu s Turkami, uskutočnil aj reformu erárnych banských podnikov a iných majetkov vydaním nového lesného a banského poriadku.
Zones.sk – Najväčší študentský portál
https://www.zones.sk/studentske-prace/dejepis/13397-maximilian-1527-1576-habsburgovci/