Matej II. (1557 - 1619) - Habsburgovci

Spoločenské vedy » Dejepis

Autor: Dievča petuska1 (24)
Typ práce: Referát
Dátum: 08.03.2016
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 298 slov
Počet zobrazení: 1 206
Tlačení: 68
Uložení: 71

Matej II. (1557 - 1619) - Habsburgovci

- Matej mal so svojim starším bratom Rudolfom od mladosti chladné vzťahy. Po Rudolfovom nástupe na trón odišiel bez jeho vedomia do Nizozemska, kde sa jeho funkcia miestodržiteľa skončila veľkým fiaskom. V roku 1593 ho Rudolf vymenoval za miestodržiteľa v Hornom a Dolnom Rakúsku. Po vypuknutí pätnásťročnej vojny s Turkami ho vymenovali za hlavného veliteľa, pričom nemal vojenské skúsenosti. Hoci dosiahol niekoľko počiatočných úspechov, jeho pôsobenie zodpovedalo nerozhodnému priebehu vojny. Po vypuknutí Bočkajovho povstania hrozila Habsburgovcom strata uhorskej koruny. Na schôdzke v Linci v apríli 1605 sa užší habsburský rodinný kruh rozhodol duševne nespôsobilého Rudolfa nahradiť Matejom a vyhlásiť ho za hlavu dynastie. Bol vymenovaný za splnomocnenca v Uhorsku, dohodol mier s Bočkajom a Turkami. V januári 1608 zvolal snem do Bratislavy a spolu s uhorskými, rakúskymi a časťou moravských stavov utvorili konfederáciu, aby sa mierové zmluvy dodržiavali.

S pomocou stavov donútil svojho brata v Libni 25. mája 1608 podpísať dohodu, ktorou získal samostatnú vládu v Uhorsku, Rakúsku a na Morave. Za to musel urobiť šľachte hospodárske a náboženské ústupky. Mateja za uhorského kráľa korunovali 19. novembra 1608 v Bratislave. V marci 1611 získal aj titul českého kráľa a po Rudolfovej smrti v roku 1612 aj titul rímsko-nemeckého cisára (ako Matej I.). Keďže s manželkou Annou Tirolskou nemali deti a jeho mladší bratia Albrecht a Maximilián boli už dosť vysokého veku (Habsburgovci dbali na to, aby následník trónu bol ešte mladý človek), za nástupcu si vybral svojho synovca Ferdinanda Štajerského zo štajersko-tirolskej vetvy Habsburgovcov. Jeho úsilie znovu presadiť absolutistickú formu vlády vyvolalo značný odpor českých stavov. V poslednom období Matejovho života sa v Prahe v máji 1618 uskutočnila defenestrácia cisárskych miestodržiteľov, ktorá sa považuje za začiatok tridsaťročnej vojny. V Uhorsku vypuklo krátko pred jeho smrťou v marci 1619 povstanie Gabriela Betlena.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 0)

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#matej II.

Panovníci a prezidenti v naších dejináchZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Spoločenské vedy » Dejepis

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.019