Staroveký Rím

Spoločenské vedy » Dejepis

Autor: petuska1 (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 10.03.2016
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 423 slov
Počet zobrazení: 2 203
Tlačení: 150
Uložení: 135

Staroveký Rím

1. Prírodné podmienky :
- Apeninský polostrov
- podnebie je teplé a vlhké
- povrch je hornatý, Pádska nížina, pobrežie je málo členité
- Jadranské a Thyrénske more
- rieka Pád je dôležitá z hospodárskeho hľadiska  a rieka Tiber zas z politického hľadiska
 
2. Národy:
SV – Venédi a Ilíri
SZ – Ligurovia
stred – Italikovia a Etruskovia
S – Kelti
J – Gréci
 
3. Hospodárstvo:
a) poľnohospodárstvo – vinič, olivy
b) remeselná výroba – železo, cín, meď – na výrobu zbraní, nádob, nástrojov
 
4. Umenie:
- vplyv gréckeho umenia
- fresky – na nich výjavy z Trójskej vojny a gréckej mytológie
- sochárstvo – Kapitolská vlčica – symbol Ríma
 
5. Náboženstvo:
- vplyv gréckeho náboženstva
- mŕtvym stavali hrobky – nekropoly (mestá mŕtvych)
- chrámy z mramoru s kupolou
 
6. Písmo:
- 1. písmo prebrali od Grékov
- pôvodné etruské písmo nebolo rozlúštené
 
7. Etruská civilizácia:
- usadila sa v okolí rieky Tiber v Etúrii
- zakladali mestské štáty, ktorých spájaním vznikali federácie
- moc mala v rukách rodová aristokracia – z nej boli volení úradníci
- na čele stál kráľ
 
8. Tri zriadenia Ríma:
a) kráľovstvo – 753 – 510 p.n.l.
b) republika – 510 – 27 p.n.l.
c) cisárstvo – 27 p.n.l. – 476 n.l.

    ranné – 27 p.n.l. – 284 n.l. – principát
    neskoré – 2284 n.l. – 476 n.l. – dominát

9. Rímske kráľovstvo 753 – 510 p.n.l.:
a) 753 p.n.l. – založenie Ríma :
- spôsoby vzniku :

    legendárny – podľa Livia Tita založili Rím bratia Romulus a Remus
    historický doklad – vznikol spojením 7 pahorkov v 9. a 10. storočí p.n.l., osady vznikali na pahorkoch AVENTINUS, CAELIUS, IANICULUM, ESQUAILINUS, VIMINALIS, PALANTINUS, PINCIUS, CAPITOL, QUIRINALIS

    hlavným strediskom bol CAPITOL, hlavný historik Dionýzus Exikus (určil založenie Ríma a tým stanovil aj začiatok letopočtu

b) správa kráľovstva:
- kráľ – na čele štátu, veliteľ vojska, náboženský a politický predstaviteľ, riadil celý štát
- senát – poradná funkcia, senátori pochádzali z najvýznamnejších rodín
- snem – prijímal rozhodnutia kráľov
            - rozhodoval o vojne, mieri, o voľbe kráľa
           - centuriálny – vojenská jednotka v Ríme
          - kuriálny – kúrie = rady
 
c) rozdelenie obyvateľstva:
I. Patriciovia – potomkovia pôvodných obyvateľov
                       - slobodní a plnoprávni obyvatelia
                       - patrila sem aj rodová aristokracia
II. Plebejci – roľníci, remeselníci, obchodníci, potomkovia prisťahovalcov
                   - slobodní, ale neplnoprávni – nemali práva
III. najznámejšie kmene – ramnovia, sabíni, albáni
                                    - každý z kmeňov mal 100 rodov
 
d) etruskí králi:
I. Tarqiunius Priseus – 5. kráľ
- vzhľad mesta: široké ulice a kanalizácia
II. Servius Tullius – 6. kráľ
- majetková reforma
- obyvatelia rozdelení do 5 majetkových kategórií
III. Tarqiunius Superbus – 7. kráľ
- zvrhli ho v roku 51O p.n.l. a vyhnali ho
- koniec kráľovstva a začiatok republiky
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Dejepis

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.018