Zóny pre každého študenta

Džaváharlál Néhrú

Džaváharlál Néhrú 

Narodil sa 14. novembra 1889 , Iláhábád a zomrel 27. mája 1964 , Naí Dillí. Bol významný indický politik, jeden z hlavných predstaviteľov Indického národného kongresu a kľúčová postava Indického hnutia za nezávislosť. Prvý a najdlhší ministerský predseda nezávislej Indie.

Život

Narodil sa v indickom Iláhabáde v dnešnom štáte Uttarpradéš. Jeho otec bol Mótílál Nehrú, významný politik a jeden z prvých vodcov Indického národného kongresu. Prvé vzdelanie získal od súkromných učiteľov. V roku 1905 bol poslaný do Anglicka, kde sa venoval ďalšiemu štúdiu. Najskôr strávil dva roky na Harrow School a v rokoch 1907-1910 študoval na Cambridgskej universite. Od roku 1910 študoval právo na Inner Tepmle v Londýne. V roku 1912 ukončil štúdium a vrátil sa naspať do Indie. V Indii začal pracovať v najvyššom súde a ešte roku 1912 sa zúčastnil v pozícii delegáta zasadnutia Indického národného kongresu. Vo februári 1916 sa oženil s Kamárou Kaulovou a 19. Novembra 1917 sa im narodila jediná dcéra Indira.                                                                                                                  V roku 1919 nastal v jeho živote zásadný zvrat . Rozhodol sa bojovať proti Britskej nadvláde v Indii ( po masakry v Džalijánválábághu ) V tejto dobe sa prvý krát dostal do kontaktu s Mahátmou Gándhím.

Boj za nezávislosť Indie

Néhrú s podobnými postupmi Gándhího síce súhlasil, ale zároveň zastával názor, že nie je možné metódu násilia presadzovať za každých okolností. Gándhího a  Néhrú spájal taký istý cieľ a to bola indická nezávislosť. Každý však mal inú predstavu o prostriedkoch a spôsoboch ako to dosiahnuť a to sa stalo ich nezhodami. Ideologicky bol (na rozdiel od tradičné zmýšľajúceho Gándhího) naklonený myšlienkam marxizmu a uznával predovšetkým hospodársku politiku ZSSR. Preto v Indii zaviedol rozsiahle štátne vlastníctvo, budoval ťažký priemysel a súkromné vlastníctvo postavil pod prísnu kontrolu. Hoci vo vnútornej politike nebol príliš úspešný, v oblasti zahraničnopolitických vzťahov sa mu podarilo dostať Indiu na cestu neangažovanosti medzi dvoma nepriateľskými tábormi.                                                                           

V auguste 1938 Néhrú s jeho dcérou Indirou navštívili Československo a po mníchovskej zrade sa Néhrú postavil na stranu Československa. Pre svoje aktivity, ktoré viedli k rastúcim nacionálnym náladám Indov a nemalej nespokojnosti britských kolonistov, bol Néhrú celkom deväťkrát uväznený. Vo väzení strávil celkom osem rokov a väčšinu svojich prác napísal práve tam.

Ministerský predseda

Snahy Indického hnutia za nezávislosť viedli v roku 1947 k osamostatneniu Indie a Džaváharlál Néhrú sa stal 15. augusta 1947  vôbec prvým indickým predsedom vlády a súčasným ministrom zahraničných vecí. Néhrúova myšlienka vytvoriť z Indie moderný štát na vysokej úrovni sa opierala o vytvorenie moderných výrobných technológií , priemyselnou industrializáciou zeme a ekonomické plánovanie. Musel čeliť mnohým výzvam, predovšetkým odchodu obyvateľstva cez hranice Indie s novovzniknutým Pakistanom a novému rozdeleniu Indie, kde bolo nejakým spôsobom nutne zjednotiť do väčších celkov okolo 500 kniežacích štátov z dôb Britskej Indie. Néhrú položil základ pre indickú ústavu, infraštruktúru a parlamentnú demokraciu.                                                                                                                          V roku 1954 Néhrú podpísal mierovú dohodu s Čínou známou ako paňčašíla. V lete 1955 znovu navštívil Československo, kde jednal s prezidentom A. Zápotockým.

Medzi 8.októbrom 1958 a 17. augustom 1959 sa stal indickým ministrom financií. Néhrú zomrel na infarkt 27. mája 1964.

Zones.sk – Najväčší študentský portál
https://www.zones.sk/studentske-prace/dejepis/13707-dzavaharlal-nehru/