Ideologické a politické smery v 19. a 20. st.

Ideologické a politické smery v 19. a 20. st. 

Politická ideológia je ucelený myšlienkový systém, ktorý je využívaný ako model pre riadenie štátu či iné politické jednotky. Významným okamihom z hľadiska vzniku a vytvárania polit. ideológií bola Veľká francúzska revolúcia a myšlienková reakcia na ňu.

Politická veda rozoznáva tzv. tradičné polit. ideológie, tvoriace ideologický trojuholník – liberalizmus, konzervativizmus, socializmus a „nové“ politické ideológie, ktoré sa objavili najmä v 60. rokoch 20. storočia – environmentalizmus, feminizmus a pod. 

1. Liberalizmus 

- ideológia, ktorá sa objavila v 19. storočí v Španielsku

- chce oslobodiť spoločnosť od neslobody (občan má čo najväčšiu slobodu) 

- obmedziť moc cirkvi

- odstránenie cenzúry

Sloboda -  základ spoločnosti, na ktorom štát, politika a hospodárstvo spočívajú a ktorý štát chráni

- Kde začína osobná sloboda, končí štátna moc, ktorá môže zakročiť iba vtedy, keď je porušená osobná sloboda

- pravicová ideológia, bojujúca za maximálnu slobodu (osobnú, ekon., náb. a politickú)

- Libertarianizmus – neoklasický liberalizmus - pomerne veľké zásahy do št. ekonomiky, vysoké dane a starostlivý štát – welfare state

- "Ži a nechaj žiť

2. Kapitalizmus 

3. Konzervativizmus 

4. Socializmus 

 4. Environmentalizmus 

5. Feminizmus 

6. Nacionalizmus

7. Nacionálny socializmus 

8. Fašizmus 

ZONES.SK - Zóny pre každého študenta
https://www.zones.sk/studentske-prace/dejepis/13710-ideologicke-a-politicke-smery-v-19-a-20-st/