Zóny pre každého študenta

Obnova ČSR po 2. sv.vojne

Obnova ČSR po 2.sv.vojne

(Košický vládny program, E.Beneš, Benešove dekréty, 3 pražské dohody)

odsun Nemcov, výmena Maď. za Slovákov, reslovakizácia(prihlásenie sa za občanov sl. národnosti)

komunistiobsadzujú významné posty, v krajine vládne cenzúra, retribučné súdnictvo-obvinený je vinný, nie je možnosť odvolať sa, popravení/do prac.táborov

program : rozbiť DSMoskva –protištátne sprisahanie, DS stráca v ZP väčšinu

Pražské dohody –odoberanie kompetencí SNR a ZP, postupne pod kontrolou Prahy

Prezidenti ČSR/SR

 1. Tomáš Garrigue Masaryk
 2. Edvard Beneš
 3. Emil Hácha
 4. Edvard Beneš 1945-78
 5. Klement Gottwald 1948-53
 6. Antonín Zápotocký 1953-57
 7. Antonín Novotný 1957-68
 8. Ludvík Svoboda 1968-75
 9. Gustáv Husák 1975-89
 10. Václav Havel
 11. Michal Kováč
 12. Rudolf Schuster
 13. Ivan Gašparovič
 14. Andrej Kiska
Zones.sk – Najväčší študentský portál
https://www.zones.sk/studentske-prace/dejepis/13728-obnova-csr-po-2-sv-vojne/