Zóny pre každého študenta

Slovenský odboj počas 1. sv. vojny

Slovenský odboj počas 1.sv.vojny

(domáci a zahraničný odboj,Slovenská liga, ČSNR v Paríži, Štefánik)

Domáci odboj 

Zahraničný odboj (USA,Fr.)

→ SNS vyhlasuje pasivitu

Československé légie

Za Slovensko Beneš, Štefánik, Štefan Osuský

-vzájomné zblíženie polit. predstaviteľov národov Rak-Uh.

Vavro Šrobár 

Milan Hodža

Daxner

 

Vyhlásenivznie ČSR

výsledok : žiadajú samourčovacie právo slov. národa a vytvorenie štátu pozostávajúceho zo Sl,Čiech, Moravy a Sliezska

úloha: vytvoriť vlastnú slov. radu 

Washingtonská deklarácia 

Vyhlásenie ČSR

Martinská deklarácia –súhlas so vznikom ČSR

Okt.1918 –Ženeva stretnutie domáceho a zahraničného odboja 

-dohoda o republik. forme štátu

-prezident T.G.Masaryk

Zones.sk – Najväčší študentský portál
https://www.zones.sk/studentske-prace/dejepis/13738-slovensky-odboj-pocas-1-sv-vojny/