Zóny pre každého študenta

Slovenské národné povstanie

Slovenské národné povstanie

(gen. Golian a Viest,Vianočná dohoda, Deklarácia SNR)

 

Zahraničný odboj:

Varšava –bývalí členovia agrárnej strany

Paríž- Osuský, Hodža

Londýn-Beneš a exilová vláda

Moskva-Gottwald a čs.komunisti 

2 smery domáceho odboja :

  1. občiansky odboj: prívrženci zakázaných čs. strán a spolkov, 

Zdroj:http://aktualne.centrum.sk/domov/politika/clanek.phtml?id=1171857obnova ČSR + autonómia pre Sl., spojenie s Parížom a Londýnom, funkcionári štátnej správy a armády, nejednotnosť a roztrieštenosť do mnohých skupín (Justícia, Obrana národa, Demec, Flóra, skupiny okolo V. ŠrobáraJ. Ursínyho a J. Lettricha), Karvaš, Zaťko

  1. slovenskí komunisti: najlepšie organizovaný, v závislosti od Moskvy, vytvorenie Sovietskeho Slovenska (pričlenenie Slovenska k ZSSR), po nadviazaní spolupráce medzi ZSSR a čs. exilovou vládou v Londýne sa priklonili k obnoveniu ČSR vo federalizovanej, na ZSSR orientovanej podobe, org.partizánske skupiny, Ďuriš, Osoha, Lietavec, Novomeský, Husák., Šmidke.

Príčiny povstania:

-nespokojnosť s totalitným režimom

-nespokojnosť s kolaboráciou Nem.

-zhoršovanie životnej úrovne

-protičeská a protižidovská kampaň

Plán SNP

  1. útok-obsadenie Karpat. Priesmykov s ČA získať V Sl., oslobodzovanie
  2. obrana- ak nás Nem. obsadia pred SNP, obrana str. Sl.

→ na Sl. premiestnené nemecké jednotky, odzbrojenie slov. oddielov

3 fázy povstania : 

  1. 29.8.- 9.9.1944  straty na životoch i území (Spiš a Liptov)
  2. 10.9.- 18.10.1944 spomalenie nem. postupu,strata Hornej Nitry a Turca
  3. 18.10. - 27.10. 1944 nemecká ofenzíva, obkľúčené povstalecké územie

 27.10.1944 generál Rudolf Viest rozkaz pre ústup z BB na Donovaly, rozpustil povstaleckú armádu a súhlasil s prechodom na partizánsky spôsob boja

Zones.sk – Najväčší študentský portál
https://www.zones.sk/studentske-prace/dejepis/13739-slovenske-narodne-povstanie/