Riešenie židovskej otázky v SR

Spoločenské vedy » Dejepis

Autor: agile (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 09.09.2016
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 369 slov
Počet zobrazení: 1 467
Tlačení: 101
Uložení: 154

Riešenie židovskej otázky v SR

(arizácia, Židovský kódex, trnsporty)

Budovanie autoritatívneho režimu Slovenskej republiky sa odrazilo aj vo vzťahoch k Židom. Slovenská vláda začala s tzv. riešením židovskej otázky - hospodárskou, politickou a občianskou diskrimináciou židovských obyvateľov. Začal sa proces arizácie – prevodu (zhabania) židovských podnikov (majetku) do rúk Nežidov. Po nástupe radikálneho krídla HSĽS na čele s Tukom a Machom došlo k fašizácii režimu, riešenie židovskej otázky podľa nemeckého vzoru a organizovanie židovských transportov do koncentračných táborov.

Židovská otázka a antisemitizmus

 • Židia: obchod, krčmárstvo, úžera, významné posty, zapájali sa do maďarizácie, obrovské majetky, → negatívny vzťah obyvateľstva k nim
 •  Antisemitizmus = nenávisť k Židom, Židia „neplnohodnotnými občanmi“.
 • Umiernené krídlo HSĽS -obmedziť vplyv Židov, 
 • radikáli -vyradiť židovskú komunitu na Slovensku úplne
 • antisemitská propaganda v tlači a v rozhlase, fyzické útoky, ničenie židovského majetku, synagóg a žid. cintorínov (Hlinkovou gardou)

Protižidovské opatrenia a zákony

 • 18.4.1939  vymedzenie pojmu „Žid“ + obmedzilo účasť v niekt. povolaniach
 • jar 1940 zákon č. 113/1940 - tzv. prvý arizačný zákon- zásah do žid. pozemkového vlastníctva
 • 3.9.1940 –arizácia/prechod židovského majetku do rúk Nežidov, Židov úplne zbaviš majetku
 • Ústredný hospodársky úrad -riešiť arizácie a likvidácie židov. obchodov a firiem
 • nariadenie č. 303/1940 - tzv. druhý arizačný zákon -ochudobňovanie Židov na Slovensku
 • vytvorené tzv. židovské oddelenie (14. oddelenie), protižidovské opatrenia,1942 organizovalo deportácie Židov do vyhladzovacích táborov
 • 9.9.1941 nariadenie 198/1941 tzv. Židovský kódex, podľa norimb. rasových zákonov (1935)
 • 270 paragrafov, vychádzala z rasových princípov
 • pojem „Žid“- má najmenej 3 žid. starých rodičov
 • uzatvárať manželstvo medzi Židmi a Nežidmi  zakázané
 • Židia stratili volebné právo 
 • nemohli držať zbraň, loviť ryby, riadiť slov. motorové vozidlo, nesmeli byť zamestnaní v službách štátu, obmedz. zhromažďovacie právo, tlačovú slobodu, vylúčení zo škôl, nesmeli navštevovať verejné priestory (napr. parky, plavárne...), museli sa odsťahovať z určitých častí mesta (miesta pomenované po A. Hlinkovi či A. Hitlerovi), zavedená ranná i večerná policajná hodina, vymedzený čas nakupovať,nesmeli vlastniť rádioprijímače, fotoaparáty, automobily, nosiť šesťcípu žltú hviezdu
 • pracovné útvary v Žiline, Novákoch, Seredi a v Ilave
 • ghettá - čisto židovské štvrte
 • Tiso mohol udeliť výnimku

Dôsledky arizácie

-vznikla veľká masa Židov, o kt. sa štát musel starať, resp. zamestnať ich

-vytvorené pracovné útvary pre práceschopných Židov   

Židovské transporty zo Slovenska

 • febr. 1942  Tuka + Ludin dohodli prvé deportáciie Židov zo SR
 • máj 1942 zákon o vysťahovaní Židov č. 68/1942
 1. fáza transportov - od marca 1942 do okt. 1942 58 židovských transportov

1.transport 25. marca 1942 Poprad -ženy → Osvienčim 

Za každého vyvezeného sl.vláda zaplatiť Nemecku 500 mariek

do 1942 vyvezených 58 000 židov

 1. fáza transportov -po obsadení Slovenska Nem. -od septembra 1944 do  marca 1945 13 transportov do OsvienčimuSachsenhausenu a Terezína, okolo 13 500 ľudí.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Kľúčové slová

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#Riesenie zidovskej otazky vo svete    v 1939-1945 #2 krídla hsľs #arizácia


Odporúčame

Spoločenské vedy » Dejepis

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.016