Teórie vzniku človeka, hominizácia

Spoločenské vedy » Dejepis

Autor: agile (26)
Typ práce: Referát
Dátum: 11.09.2016
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 381 slov
Počet zobrazení: 2 379
Tlačení: 147
Uložení: 188

Teórie vzniku človeka, hominizácia

Človek nežije na Zemi od jej vzniku. Postupne sa vyčlenil zo živočíšnej ríše ako samostatný druh. Proces formovania dnešného človeka trval milióny rokov a dodnes nie sú známe všetky okolnosti a vývojové etapy tohto vývoja. Vlastný vývoj človeka spadá až do posledného geologického obdobia štvrtohôr.

Kreacionizmus

je myšlienkový smer, ktorý tvrdí, že svet vznikol zásahom (konaním) inteligentnej nadprirodzenej bytosti.

Hominizácia = vývoj človeka

Antropogenéza = vyčleňovanie sa z ostatných zvieracích druhov

Boli to dlhodobé procesy,  trvajúce niekoľko miliónov rokov. Jednotlivé etapy sa od seba odlišujú viacerými výraznými črtami. Aj dnešný človek sa odlišuje od vzdialených zvieracích príbuzných niekoľkými znakmi  (vzpriamená postava, chôdza na zadných končatinách, zjemnenie svalov a kostí ma ruke, čeľuste) .

Teória evolúcie 

(Biologická) evolučná teória / teória evolúcie alebo descendenčná teória alebo vývojová teória alebo nepresne evolucionizmus je teória, podľa ktorej celá súčasná biodiverzita (bohatosť druhov) vznikla postupným rozdeľovaním druhov na viacero nových druhov v priebehu času z generácie na generáciu. Inými slovami: Všetky dnešné organizmy sú v konečnom dôsledku príbuzné a v konečnom dôsledku vznikli z jedného alebo niekoľko málo spoločných počiatočných druhov/jedincov.

Proces, ktorý táto teória opisuje, sa nazýva (biologická) evolúcia.

Jej základy položil okrem iných Ch. R. Darwin a jeho nasledovníci.

Charles Darvin

Prírodovedec  Carl Linné (1758) ako 1. zaradil človeka do vývojového radu živočíchov na Zemi, do radu primátov.

Asi o 100 rokov neskôr prišiel britský prírodovedec Ch. Darwin s teóriou prirodzeného výberu. Podnety pre svoju teóriu dostal ako prírodovedec vedeckej expedície okolo sveta. S úžasom zisťoval rozmanitosť živých organizmov, ako aj to, že na rôznych miestach Zeme žijú rôzne organizmy, aj keď podmienky môžu byť podobné. V roku 1835 výprava dorazila na súostrovie Galapágy, kde Darwin zbieral vzorky rastlín a živočíchov.

Syntézu svojich teórii publikoval Darwin v roku 1859 vo svojej známej knihe O pôvode druhov (celým názvom O pôvode druhov prirodzeným výberom, alebo uchovávanie zvýhodnených rás v boji o život). V ňom  opísal vznik a vývoj človeka a podal náčrt jeho prvej vývojovej línie.

Vývojové etapy človeka: 

  1. Homo habilis (človek zručný) 

-začal sa formovať pred 3 mil. rokov

-mohutné nadočnicové kamenné nástroje, čeľusť bez brady a veľké rezáky, masívna ruka so širokými zahnutými prstami

  1. Homo erectus (človek vzpriamený)

-pred 2 mil. -250 tisíc rokmi

- Tanzánia, Alžírsko, Nemecko, Maďarsko, Čína

-pomerne vysoké čelo, silné nadočnicové oblúky, čeľusť bez brady

  1. Homo sapiens (človek rozumný) 

-stredný paleolit

-všetky kontinenty                                                                                                                  

-Neandertálci – predstavitelia tohto obdobia

-Homo sapiens sapiens – človek dnešného typu

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Dejepis

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.019