Vojna v Pacifiku/Tichomorí (7.7. 1937-2. 9. 1945)

Spoločenské vedy » Dejepis

Autor: Dievča agile (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 11.09.2016
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 912 slov
Počet zobrazení: 1 226
Tlačení: 87
Uložení: 100

Vojna v Pacifiku / Tichomorí (7.7. 1937-2. 9. 1945.)

1937 – 1940

 • 7. 7. 1937 čínsko-japonská vojna (jap. útok na most Marca Pola)
 • Japonci rozdrvili čínsku armádu a okupovali S+str. Čínu
 • 29.7.- 11.8. 1938 boje v okolí jazera Chasan 
 • 1939 Jap. napadlo sovietsky Ďaleký východ z Mandžuska→odrazení sovietsko-mong. silami vedenými G.K. Žukovom →zastavenie jap. expanzie na S.
 • Sept. 1940 napadnutie Francúzskej Indočíny Japonskom
 • 27. septembra 1940 sa Japonské cisárstvo pridalo k  Nemecku a Taliansku →os Berlín-Rím-Tokio

Japonská ofenzíva (1941 – 1942)

 •  7.12.1941 6 jap. lietadlových lodí bez vyhlásenia vojny napadol americkú námornú základňu Pearl Harbor na Havajských ostrovoch
 •  8.12.1941 USA vypovedali Japonsku vojnu
 •  zničujúce nálety jap. lietadiel proti filipínskym letiskám, Hongkong a Singapur
 •  Jap. obsadilo ostrovy Guam a WakeHongkongMalajzia 
 •  19.1. 1942 kapitulovalo Britské Borneo (Saravak a Brunej),... SingapurJáva
 •  bitka v Sundskom prielive, pri Baweane Japonci zvíťazili
 •  vylodenie Jap. v Novej Guinei 
 • 11. marca 1942 z Filipín evakuovaný veliteľ filip.-amer. obrany generál Douglas MacArthur 
 • Filipínski a americkí zajatci nútení pochodovať asi 100 km na základňu Camp O'Donnell pri meste Capas = Bataansky pochod smrti
 •  19.2. nálet Jap. na Darwin (Austrália) a  nálety na Cejlón
 •  18.5.1942 am. nálet 16 bombardérov  na Tokio
 •  USA zadržali postup Jap, vo vnútrozemí Novej Guinei
 •  Výhra USA v bitke v Koralovom mori
 •  4-7.6.1942 bitka o Midway. Jap. vs. am. lietadlové lode, Jap. v prevahe,ale porazení
 • 13. – 15. novembra bitka o Guadalcanal -7.2.1943  Japonci vytlačení

Rok 1943

 • zastavil sa postup jap. v Číne
 • americké ponorky ovládajú väčšinu Pacifiku, masakrujú jap. obchodné loďstvo
 • Američania  Japoncom  vyhlásili neobmedzenú ponorkovú vojnu
 • Jap. -upadala vojnová výroba, nedostatok surovín a  pohonných hmôt

Rok 1944

 • Američania oslobodzujú Tichomorské ostrovy od japonskej nadvlády
 •  január- vylodenie na Marshallovych ostrovoch, 23.2. osadili
 • 19. – 21.6. bitka vo Filipínskom mori - Japonci ťažké prehra
 • septembri pokračovali Američania v útoku na Palauské ostrovy –obrovské straty amer. 
 •  Nová Guinea  Spojenci úspešní
 • 24. – 26.10. bitka pri Leyte- Američania v prevahe,. Cisárske námorníctvo odrovnané

Rok 1945

 • pokračovali boje o Filipíny 
 • 19.2. Američania sa vylodili na Iwodžime a 1.4.1945 na Okinave →útok na Japonské ostrovy
 • prezident Truman nariadil použitie atómovej bonby
 • 6.8.1945 o 8:15 miest. času-zhodená na japonské mesto Hirošima atómová bomba Little Boy
 • okamžite zničila všetko v dosahu asi 1,6 km, 70 až 80 000 ľudí (asi 30% obyv.mesta) zahynulo okamžite, ďalších 70 000 bolo zranených
 • 9.8. okolo 11:01 napadnuté mesto Nagasaki, bomba pomenovaná Fat Man - 40 až 75 000 mŕtvych
 • 8.8. 1945 vyhlásil Sovietsky zväz Japonsku vojnu
 •  9.8. operácia augustová búrka v Mandžusku
 • 15.8. –cisár vyhlásil, že Japonsko sa vzdáva 
 • 28. 8. 1945 Spojenci okupujú Japonské ostrovy
 •  2.9.1945 kapitulácia Jap. na am. bojovej lodi USS Missouri v Tokijskom zálive podpísali za Jap. Mamoru Shigemitsu a  generál Yoshijirō Umezu, za Spojencov Douglas MacArthur

Versaillská mierová konferencia

(mierové dohody,strata územia, nová mapa Európy)

Prvá svetová vojna sa skončila v novembri 1918 víťazstvom štátov Dohody a porážkou Centrálnych mocností. Bolo potrebné usporiadať povojnový svet, určiť hranice novovzniknutých štátov a potrestať vinníkov vojny. Preto sa v Paríži konala mierová konferencia. 

Parížska mierová konferencia

 •  18.1. 1919 zahájená v zrkadlovej sieni Versaillského paláca pri Paríži
 • 18.1.1871 bolo tu vyhlásené nemecké cisárstvo
 • 28.6.1919 podpísaná Versaillská zmluva
 • 10.1.1920 uznaná 
 • rokovania trvali nepretržite až do roku 1923, keď boli doriešené všetky územné problémy

 

Zúčastnené štáty a zástupcovia

27 víťazných štátov, porazené štáty zastúpené neboli, Sovietske Rusko konferenciu ignorovalo

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/66/Nobuaki_Makino_in_later_years.jpg/250px-Nobuaki_Makino_in_later_years.jpghttp://a2.files.biography.com/image/upload/c_fill,cs_srgb,dpr_1.0,g_face,h_300,q_80,w_300/MTIwNjA4NjM0MDEyOTkzMDM2.jpg- hl. orgán konferencie – Rada desiatich/piatich :

 • USA - Woodrow Wilson a Robert Lansing,
 • Veľká Británia – David Lloyd George a lord Arthur James Balfour,
 • Francúzsko – Georges Clemenceau a Stephan Pichon, 
 • Taliansko - Vittorio Orlando a Sydney Sonnino,
 • Japonsko - barón Makino a vikomt Chinda.

 -Českosl. delegácia -predseda vlády Karel Kramář, vedúcou osobnosťou delegácie- minister zahraničia Edvard Beneš, podarilo sa presadiť požiadavky  hraníc a medzinár. postavenia ČSR  

Rozpory medzi veľmocami

Veľká Trojka (USA, Anglicko a Francúzsko) chcela potrestať Nemecko

Francúzsko -najtvrdší postoj,utrpelo najväčšie straty na ľudských životoch a obrovské hmotné škody, 

cieľ- oslabiť Nemecko ekonomicky a vojensky, obavy, že Nemecko by mohlo znova rozpútať vojnu

Anglicko -nechcelo úplne oslabiť Nemecko, obávalo sa francúzskej nadvlády nad Európou,  aby Nemecko prišlo o kolónie

USA -najmiernejšie stanovisko, rovnováha síl v Európe 

Japonsko a Taliansko sa dožadovali splnenia svojich úz. nárokov na základe sľubov, ktoré im boli dali mocnosti v priebehu vojny.

Zmluvy s porazenými štátmi

Versailleská mierová zmluva (28. jún 1919) s Nemeckom 

 • tvrdé podmienky pre Nemecko→ veľké pobúrenie
 • určenie výšky reparácií, Nemecko a jeho spoločníci zaplatiť poškodeným krajinám (6,6mld)
 • za vypuknutie Prvej svetovej vojny je zodpovedné Nemecko ! 
 • upravila jeho európske hranice 
 • strata Alsaska-Lotrinska →Fr,
 • Sársko na 15 rokov pod SN
 • strata  Z Pruska, Poznaňska, časti Pomoranska →Poľsko
 • S Šelzvicka→Dánsko
 • územie Eupen a Malmedy →Belgicku
 • kolónie vo východnej Afrike →Británia, neskôr Belgicko
 • ostrovy v Tichom oceáne → Japonsko
 • počet nem. vojakov nesmel presiahnuť  100 000, ľavý breh rieky Rýn mal byť 15 rokov okupovaný,pravý demilitarizovaný
 • Maršal Foch : ,, Toto nie je mier, ale 20-ročné prímerie“ 

Saint-Germainská mierová zmluva (10. september 1919) s Rakúskom

 • potvrdila zrušenie Rakúsko-Uhorska a vytvorenie nových hraníc Rakúska, uznanie Československa a Srbsko-chorvátsko-slovinského štátu (neskoršej Juhoslávie)
 • vymedzila hranice Rakúskej republiky voči Srbsko-chorvátsko-slovinskému štátu, Maďarsku, Poľsku, Rumunsku, Taliansku a Česko-Slovensku
 • Rakúska armáda nesmela mať viac ako 30 000 mužov, zakázané pripojiť sa k Nemecku

Trianonská mierová zmluva (4. jún 1920) s Maďarskom 

 • potvrdené hranice Maďarska s Rakúskom, Československom, Rumunskom a Juhosláviou
 • uznalo úplnú nezávislosť Československa, vrátane Podkarpatskej Rusi
 • stratili 72% územia Uhorska a prístup k moru
 • obmedzená armáda
 • zaviazané zaplatiť ČSR vojnové reparácie

Neuillská mierová zmluva (27. november 1919) s Bulharskom 

 • vrátilo územia Rumunsku a Grécku
 • Macedónsko zostalo rozdelené medzi Juhosláviu a Grécko.
 • obmedzená armáda
 • náhrada vojnových škôd

Sévreská mierová zmluva (10. august 1920) s Tureckom

 • Turecká republika nástupníckym štátom Osmanskej ríše
 • uznanie nových hraníc a stratilo 80% svojho bývalého územia
 • 1920 úžiny Bospor a Dardanely -neutrálne územie pod správou víťazných mocností
 • obmedzená armáda
 • platiť reparácie.

Výsledky rokovaní

 versailleský systém – nové usporiadanie povojnovej Európy, založený na mocenskom oslabení Nemecka, Francúzsko ekon. víťazom vojny a USA dominantnou svetovou veľmocou, Rusko izolované od svetového diania

Vznikli nové štáty: z R-U: Rumunsko, Československá republika, Kráľovstvo Srbov, Chorvátov a Slovincov (Juhoslávia), Poľsko, Rakúska republika, a Maďarské kráľovstvo.

 z Ruska :Lotyšsko, Litva, Estónsko,  Fínsko, Poľsko,

Osm.r. → Turecko  

1919 (1920) Vytvorenie Spoločnosti národov (SN)

 • medzinárodná organizácia, založená po skončení 1.svetovej vojny
 • 14 bodov am. prezidenta Woodrowa Wilsona
 • cieľ: povojnová demilitarizácia (odzbrojenie), udržanie svetového mieru a ochrana pred ďalšími vojnovými konfliktmi 
 • na začiatku 26 štátov, neskôr 54
 • Sídlo Ženeva, medzinárodný zmierovací súd v Haagu
 • SN nebola schopná presadiť svoje ciele a nedokázala zastaviť nástup fašizmu
 • 1939-1940 stratila význam a formálne rozpustená v apríli 1946

ďalšie dôsledky vojny

 • Národnooslobodzovacie hnutia v kolóniách
 • Emancipácia žien
 • Epidémia španielskej chrípky
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 0)

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#povojnove nemecko #Brunej


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Spoločenské vedy » Dejepis

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.021