Písomné historické pramene

PÍSOMNÉ HISTORICKÉ PRAMENE

Písmo – zápis ľudských myšlienok pomocou znakov

Písmo vynašli Sumeri (staroveký národ).

Písomné pramene – písomné dokumenty, pomocou ktorých poznávame minulosť

Písomným prameňom môžu byť:

Pri práci s písomnými prameňmi historik musí:

archív – budova, v ktorej sa zhromažďujú a sprístupňujú písomné dokumenty

archívy zakladali:

ZONES.SK - Zóny pre každého študenta
https://www.zones.sk/studentske-prace/dejepis/18467-pisomne-historicke-pramene/