Slováci v Uhorskom kráľovstve

SLOVÁCI V UHORSKOM KRÁĽOVSTVE

KRÁĽOVSTVO SVÄTÉHO ŠTEFANA

- kočovníci z Ázie, - lukostrelci na koňoch, - viedol ich náčelník ARPÁD

následky: Maďari sa usadili v Karpatskej kotline

- krutý vládca, - prijal kresťanstvo, - syn VAJK (pokrstený na ŠTEFAN),

  1. 997 – Štefan porazil vojvodu Kopáňa s pomocou slovenských veľmožov Honta a Poznana
  1. 1000 – korunovaný za prvého uhorského kráľa

dal raziť prvé uhorské mince (denáre) v Bratislave

Uhorské kráľovstvo rozdelil na župy (komitáty), na Slovensku 9 komitátov

právomoci župana: - vyberal dane, - súdil, - velil vojsku

zriadil uhorskú cirkevnú provinciu v Ostrihome

podporoval kresťanstvo

zakladal kláštory, farské kostoly

bol vyhlásený za svätého

kapitula - ........

klérus - ..........

župa - ............

ZONES.SK - Zóny pre každého študenta
https://www.zones.sk/studentske-prace/dejepis/18473-slovaci-v-uhorskom-kralovstve/