Prvá svetová vojna – písomka + odpovede

Spoločenské vedy » Dejepis

Autor: maximus
Typ práce: Ťahák
Dátum: 02.02.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 639 slov
Počet zobrazení: 322
Tlačení: 21
Uložení: 18

Prvá svetová vojna – písomka + odpovede 

 • Ktoré dlhodobé a bezprostredné príčiny viedli k prvej svetovej vojne??

Úsilie o nové rozdelenie sveta, predovšetkým kolónii. Snaha Nemecka a neskôr aj Rakúsko-Uhorska o nové prerozdelenie Európy a získnie nových kolónií. Zámienkou na rozpútanie vojny sa stal sarajevský atentát na následníka rakúsko-uhorského trónu a jeho manželku 28. júna 1914, ktorý spáchali srbskí teroristi. Rakúsko-uhorsko vyhláslo Srbsku vojnu.

 • Ako boli rozdelené vojenské bloky Dohody a centrálnych mocností??

Po vyhlásení vojny Srbsku zo strany Rakúska ihneď Srbsko podporilo Rusko (centrálne mocnosti), Nemecko vyhlásilo vojnu členom Dohody - Rusku a Francúzsku. Francúzsko vtiahlo do vojny aj Veľkú britániu (Dohoda). Taliansko neskôr odstúpilo od centrálnych mocností a priklonilo sa k Dohode a v centrálnych mocnostiach ho nahradilo Turecko.

 • Vymenujte najvačšie bitky a bojiská v 1. vsvetovej vojne.

Bitka na rieke Marna, boje pri Verdune a na rieke Somme.

 • Čo bolo príčinou revolúcii v Rusku??

Predohrou k revolúcii 1905 – 1907 bola porážka Ruska vo vojne s Japonskom. V januári 105 začali vojaci strieľať do pokojného sprievodu, ktorý žiadal amnestiu, slobodu tlače, pozemkovú reformu a parlamentné voľby. Tento deň sa označuje ako „krvavá nedeľa“. Vzápetí vypukla vlna štrajkov a roľníckych nepokojov. Cár Mikuláš II. sľúbil ustanovenie parlamentu ale keď sa situácia upokojila znova vládol absolutistiky.

 • Vyjadrite ciele Februárovej revolúcie

Bola zvrhnutá absolutistická stredoveká vláda

- silneli hlasy za skončenie vojny a zmenu vlády, bola vyhlásená republika, moci sa

ujala dočasná vláda.

 • Čo sledoval novembrový boľševický puč??

V noci so 6. na 7 novembra 1917 sa bolševici zmocnili vlády, najvyšším štátnym orgánom sa stal Všeruský zjazd sovietov, ktorý prijal Dekrét o miery, Dekrét o pôde, Dekrét práv národov Ruska. Dekrétmi chceli bolševici získať na svoju stranu roľníctvo a národy ovládané Ruskom. Na čele vlády bol Lenin. Pod jeho vedením začali ihneď boľševici nastovlovať diktatúru proletariátu.

 • Aký vplyv mali ruské udalosti na povojnový vývoj v Európe??

Na upevnenie svojej vlády bolševici potrebovali uzavrieť mier s Nemeckom, ktoré túto situáciu využilo a v marci 1918 podpísalo s Ruskom separátny mier v Brest-Litovsku. Rusko muselo poskytnúť nezávislosť Ukrajine, Fínsku a Pobaltsku a Arménsko. Gruzínsko obsadili centrálne mocnosti.

 • Kedy a za akých okolností sa skončila prvá svetová vojna??

Situácia centrálnych mocností na bojiskách bola zúfalá. Najprv kapitulovalo Bulharsko, potom Rakúsko-Uhorsko a Turecko. Nemecko podpísalo bezpodmienečnú kapituláciu 11. novembra 1918. Vojna sa skončila víťazstvom Dohody.

 • Zhrňte následky prvej sv. vojny.

Z frontov sa nevrátilo 10 miliónov vojakov a viac ako 20 miliónov ľudí muselo žiť s následkami zranení. Náklady na vedenie vojny boli obrovské. Definitívne podmienky mieru mali stanoviť víťazi na Parížskej mierovej konferencii. Prejavila sa vojenská a ekonomická prevaha dohody.

 • Vymenujte najvýznamnejších predstaviteľov slovenského odbojového hnutia.

Matúš Dula, Vavro Šrobár, Andrej Hlinka, Emanuel Lehocký, Emil Stodola, Kornel Stodola, Ferdinand Juriga, Milan Hodža a Ivan Dérer, Tomáš Garik Masaryk, Milan Rastislav Štafánik, Edvard Beneš, Jozef Dürich.

 • Prečo sa slovenskí a českí predstavitelia národného odboja rozhodli vytvoriť samostatný spoločný štát Čechov a Slovákov??

Slováci snívali o národnej a politickej slobode, no uvedomovali si, že su slabí na to aby to dokazali. Tak sa potrebovali spojit s iným národom..Najbližšie boli Česi, tak vznikla myšlienka spoločného štátu

 • Charakterizujte Clevelandskú a Pittsburskú dohodu

Výsledkom úsilia Čechov a Slovákov bol zrod národného odboja proti Rak-Uh. Tak sa aktivity museli ujat slováci žijúci v zahraničí. Ich organizácia bola Slovenská liga. Na konferencii jej predstaviteľov aj s predstaviteľmi českých spolkou prijali Clevelandskú dohodu. Načrtávala spolužitie Čechov a Slovákov. Koncom roku 1918 sa predstavitelia stretli v Pittsburghu aj s Tomášom Garrigom Masarykom a podpísali novú dohodu, ktorá hovorí o spoločnom štáte a autonómii pre Slovensko.

 • Vymenujte organizácie domáceho odboja v Čechách a na Slovensku

Maffia a Český zväz (na území Čiech)

 • Opíšte vznik prvej ČSR

 Základný význam pre vznik ČSR malo to, že dohodové mocnosti uznali Československú národnú radu v Paríži za dočasnú č-s vládu. To viedlo T.G. Masaryka k vyhláseniu Deklarácie nezávislosti Česko-slovenskej republiky. Samostatnú Česko-slovenskú republiku vyhlásili 28. októbra 1918.

 • Aký význam mala Martinská deklarácia??

Dokument vyhlásil rozchod Slovenska s Uhorskom a zároveň vyznel ako súhlas Slovenska s vytvorením československého štátu. Použitie termínu“československý národ“ v ňom bolo zámerne. Znamenal politickú jednotu dvoch národov.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Kľúčové slová

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#príčiny ruskej revolucii


Odporúčame

Spoločenské vedy » Dejepis

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.019