Proces západoeurópskej integrácie po II. svetovej vojne

Spoločenské vedy » Dejepis

Autor: katika
Typ práce: Maturita
Dátum: 10.06.2009
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 483 slov
Počet zobrazení: 6 662
Tlačení: 538
Uložení: 527
Objasnite proces západoeurópskej integrácie po II. SV
- Uveďte príčiny intenzívnej spolupráce medzi západoeurópskymi krajinami
- Uveďte politikov, ktorí stáli na začiatku procesu zjednocovania Európy
- Uveďte konkrétne príklady európskej integrácie


- porážka nacistického Nemecka znamenala koniec nielen II.SV, ale i koniec spojenectva medzi štátmi Západnej Európy s USA a ZSSR
- keďže sa spoločne zbavili úhlavného nepriateľa, v ich vzájomných vzťahoch začala prevládať nedôvera voči bývalým spojencom a prirodzene snahy povýšiť sa nad toho druhého
- práve Európa bola na rozhraní vplyvov oboch superveľmocí
- politickí predstavitelia západoeurópskych štátov si uvedomovali, že samostatným vystupovaním nemajú možnosť nič dosiahnuť a preto začali hľadať možnosti vzájomnej spolupráce
- prvoradou úlohou bola obnova vojnou zničených ekonomík jednotlivých štátov spolu so zlepšením životnej úrovne obyvateľstva
- hnacou silou týchto zmien sa pre celú západnú Európu stalo prijatie Marshallovho plánu, pričom už okolo roku 1952 bol v západnej Európe vďaka tomu obnovený predvojnový výrobný potenciál
- najvýraznejšie sa americké dotácie z Marshallovho plánu prejavili v SRN
- hoci bol práve nemecký priemysel zo všetkých krajín najviac zruinovaný, po obnove bol v celej Európe najmodernejší a tempom rastu nemecká ekonomika predstihla všetky západoeurópske štáty

- vzniká OEEC- Organizácia pre európsku hospodársku spoluprácu
- r. 1950 kodifikácia zmluvy o vzniku Rady Európy- zameriava sa na ochranu ľudských práv a slobôd občanov
- 1949 NATO- Severoatlantická obranná aliancia
- snaha o zapojenie ťažby z nemeckého Porúria do svetovej ekonomiky- formuje sa tzv. šestka(USA, VB, FR, Benelux), dohoda o vývoze
- na základe Schumanovho plánu vzniká 18.apríla 1951 ESUO- Európske spoločenstvo uhlia a ocele(hlavne zásluhou kancelára Konrada Adenauera a francúzskeho ministra zahraničných vecí Roberta Schumana), členmi Benelux, FR, Tal, Nem.
- keď ZSSR vyskúšal 1. atómovú bombu, nastal problém s nem. armádou(nie vstup do NATO), nakoniec podľa Plevenovho plánu v októbri 1950 vzniklo EOS- Európske obranné spoločenstvo(aj nem. armáda)
- 1955 ESUO výzva na konferenciu o európskej integrácii, výsledkom Rímske zmluvy- 25.3.1957 vzniká- EHS- Európske hospodárske spoločenstvo
- EURATOM- Európske spoločenstvo pre atómovú energiu
- 1958 vzniká tzv. druhá šestka(VB, Švéd, Nór, Dán, Švaj, Rak), výsledkom EZVO- Európske združenie voľného obchodu
- keďže OEEC nedokázalo zabrániť rozpadu Európy na V a Z blok, vzniká OECD- Organizácia pre európsku spoluprácu a rozvoj( k eur. členom sa pridali USA, Kan, Jap, Austrália, N. Zéland)
- v 70.-80.r.20.stor. európska spolupráca stagnuje- tzv. euroskleróza
- 1979 vznik EMS- Európsky menový systém
- pracuje sa na návrhoch zmluvy o Európskej únii, r. 1986 Jednotný európsky pakt- 1. dohoda o budúcej EÚ
- udalosti roku 1989, najmä zjednotenie Nemecka sú najsilnejší impulz, ktorý doviedol štáty ES k dokončeniu projektu EÚ a podpisu Maastrichtskej zmluvy 1992
- medzi osobnosti, ktoré sa významnou mierou podieľali na európskej integrácii patria najmä nemecký kancelár Konrad Adenauer a francúzsky minister zahraničných vecí Robert Schuman, ktorí spoločne rozpracovali a s pomocou ďalších 4 štátov(za Tal. významný premiér Alcide De Gasperi) založili ESUO, čo neskôr viedlo k vzniku EÚ
- rovnako podobu Európskeho spoločenstva významne ovplyvnil gen Charles de Gaule, ktorý sa zasadil najmä o spoločnú poľnohospodársku politiku + bol za politickú úniu
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Dejepis

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.064