O rímskej kultúre a jej vplyve na neskoršiu európsku kultúru

Spoločenské vedy » Dejepis

Autor: katika
Typ práce: Maturita
Dátum: 10.06.2009
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 441 slov
Počet zobrazení: 8 004
Tlačení: 609
Uložení: 673
Porozprávajte o rímskej kultúre a jej vplyve na neskoršiu európsku kultúru
- Vymenujte vedy, ktoré sa rozvíjali v starovekom Ríme a druhy stavieb, ktoré vytvorili Rimania
- Zhodnoťte, v čom spočíva význam rímskej kultúry a umenia
- Vysvetlite myšlienku rímskeho básnika Horácia: „Podrobené Grécko sa zmocnilo divého víťaza a vnieslo jemné umenie do roľníckeho Ríma.“


- v starovekom Ríme sa rozvíjali predovšetkým humanitné vedy ako rétorika, geografia, dejepis, na druhej strane filozofia mierne ustupuje do úzadia, respektíve rímski filozofi neprichádzajú s nijakou prevratnou myšlienkou či novým filozofickým smerom, ale pridržiavajú sa prevzatých gréckych filozofických smerov
- väčšina známych rímskych filozofov sa hlásila k idei stoicizmu, napríklad Seneca alebo cisár Marcus Aurelius
- z dnešného hľadiska asi najvýznamnejším rímskym odkazom je systém rímskeho práva, na ktorom stoja základy mnohých právnych systémov dnešných krajín, hoci ho nemôžeme v tomto období ešte považovať za samostatnú vednú disciplínu
- dôležité postavenie v rímskej ríši mala architektúra, o čom svedčí množstvo pamiatok z tohto obdobia
- dominovali predovšetkým chrámové stavby ako Panteón, okrem toho vznikali baziliky(verejné budovy, napríklad tržnice a súdy), paláce(prepychové obytné domy obkladané mramorom), thermy(verejné kúpele s teplou vodou),divadlá, víťazné stĺpy(napr. Trajánov stĺp) či víťazné oblúky(Titov oblúk), mauzóleá(Hadrianovo mauzóleum) a amfiteátre(Koloseum)
- práve Koloseum je nepochybne najznámejšou pamiatkou sláve niekdajšieho Ríma, bolo dokončené za vlády cisára Tita z flaviovskej dynastie okolo roku 80 n.l.
- malo kapacitu až 70 000 divákov a slúžilo najmä na zápasy gladiátorov a rôznych šeliem, no bolo možné napustiť ho vodou, takže sa v ňom mohli odohrávať aj bitky na lodiach
- pod Koloseom sa nachádza rozsiahla sieť katakomb, ktorá slúžila ako príbytok gladiátorom a divým zvieratám pred ich účinkovaním v aréne
- rímska kultúra a umenie sa spolu s gréckou stali základom mnohých neskorších umeleckých období, ktoré z nich priamo či nepriamo vychádzali
- príkladom sú humanizmus, renesancia či klasicizmus, ktoré sa svojou formou predovšetkým v literatúre ale i v iných druhoch umenia vracajú k antickým ideálom
- najvýznamnejším dielom rímskej literatúry je historický epos Aeneas o praotcovi Rímanov
- typickým príkladom môže byť rímske sochárstvo, kde bola snaha o presné kopírovanie sôch gréckych majstrov sochárov, známymi dielami z rímskeho obdobia sú napríklad socha Marca Aurelia v Ríme a iné, išlo o to zobraziť ideálnu formu , čo sa neskôr využívalo najmä v renesančnom umení
- význam rímskej kultúry teda spočíva nielen v snahe priblížiť sa božskému ideálu, no najmä tvorila základ iných umeleckých období
- aké vyplýva z citátu, podrobený grécky národ sa v skutočnosti stal víťazom, lebo do Ríma zloženého predovšetkým z roľníckeho obyvateľstva vniesol umenie a kultúru, ktoré znamenali zásadný obrat v rímskom myslení a podieľali sa na prerode z kráľovstva na republiku a neskoršie cisárstvo
- tohto by jednoduchí ľudia neboli schopní, práve grécka kultúra ich pozdvihla na vyššiu úroveň
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Diskusia: O rímskej kultúre a jej vplyve na neskoršiu európsku kultúru

Pridať nový komentár


Odporúčame

Spoločenské vedy » Dejepis

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.035