Vstup Slovenska do Európskej únie

Spoločenské vedy » Dejepis

Autor: Chlapec studak
Typ práce: Referát
Dátum: 24.01.2012
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 765 slov
Počet zobrazení: 13 924
Tlačení: 512
Uložení: 621
Vstup Slovenska do Európskej únie
 
Zmena režimu
Československo bolo do roku 1989 členom Rady vzájomnej hospodárskej pomoci (RVHP). Bolo to zoskupenie socialistických štátov. RVHP bolo hlavným súperom Európskeho hospodárskeho spoločenstva (EHS), predchodcu európskeho spoločenstva (ES). Po roku 1989 sa vďaka pádu komunizmu zmenil postoj voči západnej Európe. Bývalé východoeurópske štáty sa začali zaujímať o pridruženie do ES. Maďarsko, Česko a Poľsko začali rozhovory o začlenení do EÚ v prvej vlne. Slovensko sa do prvej skupiny nedostalo, hlavne kvôli politike predchádzajúcej vlády. ku politiky predchádzajúcej vlády do tejto prvej skupiny nedostalo. Aby sme mohli byť zaradení do prvej skupiny, musíme spĺňať politické, sociálne a hospodárske kritériá.

Chronologický prehľad
V roku 1989 sa nadviazala komunikácia medzi ČSFR a ES. V roku 1991 bola podpísaná európska dohoda o pridružení ČSFR k ES. Nikdy nestihla táto dohodu vstúpiť do platnosti kvôli rozpadnutiu ČSFR. 4.októbra 1993 bola podpísaná dohoda o prizvaní SR do EÚ. V roku 1995 vstupuje dohoda o pridružení do platnosti a Slovensko podáva žiadosť o členstvo v EÚ. Vláde je doručená aj biela kniha, v ktorej je popísaná príprava krajín strednej a východnej Európy na začlenenie do EÚ. V Roku 1996 Slovensko vyplnilo dotazník európskej komisie a odovzdalo ho. V roku 1997 EK odporučila začať rokovania so 6 krajinami – Slovensko medzi nimi nefigurovalo, Česko áno. V roku 1998 sa začínajú v Londýne rozhovory so 6 krajinami, ale EÚ neodporúča začať prístupové konania zo žiadnou ďalšou kandidátskou krajinou, ani so Slovenskom. Zároveň dochádza k zmene vlády Slovenska. Vladimíra Mečiara na poste predsedu vlády nahrádza Mikuláš Dzurinda. V roku 1999 Slovensko zaradili prvej skupiny krajín uchádzajúcich sa o členstvo v EÚ a v roku 2000 sa v Bruseli začalo rokovanie o priamom vstupe Slovenska do EÚ. Jednou z podmienok bolo splniť 30 kapitol, ale zatiaľ sme mali uzavretých iba 6. Hodnotiaca správa koncom tohto roka oceňuje pokrok Slovenska, no poukazuje aj na negatívne stránky. V máji 2001 sme uzatvorili 16 kapitol a v októbri 2001 sme uzatvorili 20 kapitol. Vstúpili sme tak do najnáročnejšej fázy celého prístupového procesu, keď nám zostávalo uzavrieť posledných 10 kapitol. V decembri sa podarilo uzatvoriť 21.kapitolu – životné prostredie a 22.kapitolu – finančná kontrola. V marci 2002 Slovensko uzatvorilo 23.kapitolu – dane a 24.kapitolu – doprava. V júni sa podarilo uzatvoriť 25.kapitolu – spolupráca v oblasti spravodlivosti a vnútra, 26.kapitolu – inštitúcie a 27.kapitolu – regionálna politika. V decembri sa podarilo uzatvoriť 28.kapitolu – hospodárska súťaž, 29.kapitolu – poľnohospodárstvo a 30.kapitolu – rozpočet. V Kodani sa tak oficiálne podarilo skončiť všetky pred vstupové rokovania. 9.apríla 2003 súhlasil Európsky parlament s prijatím Slovenska do Európskej únie. Občania Slovenska vyslovili v referende o vstupe do Európskej únie súhlas s členstvom Slovenska, 51% hlasov. 1.júla 2003. schválil Parlament Slovenskej vstup do Európskej únii. 26.augusta 2003  podpísal Prezident Slovenskej republiky Rudolf Schuster ratifikačnú zmluvu o vstupe Slovenska do Európskej únie. 1.mája 2004 vstupuje Slovensko do Európskej únie.

Ekonomické výhody vstupu do EÚ:
- Zvýšená konkurencia, čo znamená výhodnejšie podmienky pre občanov Slovenska
- Odstránenie obchodných prekážok medzi Slovenskom a EÚ
- Nové podnikateľské možnosti
- Môže sa znížiť nezamestnanosť a môžu sa zvýšiť platy.
- Vstup do menovej únie – zavedenie Eura
- Výhody v oblasti poľnohospodárstva
- Upevnenie našej trhovej ekonomiky
- Prostriedky z EÚ môžu pomôcť pri riešení problémov v oblasti energetiky, výroby a infraštruktúry
- Spoločné colné územie – nebudú poplatky za hranice, cestovanie bude jednoduchšie, väčšie možnosti pracovať
 
Neekonomické výhody vstupu do EÚ
- Upevnenie demokratického systému
- Posilnenie pozícií v zahraničnopolitickej oblasti.
- Pozitívny vplyv na rozvoj
- Pozitívny vplyv na vedu a výskum
- Vyššia bezpečnosť občanov - justičná a policajná spolupráca
- Zlepšenie úrovne vzdelanosti
- Nestratíme svoju kultúru alebo históriu, iba budeme začlenení do spoločenstva európskych štátov
 
Nevýhody a riziká vstupu do EÚ
- Niektoré kompetencie prejdú na inštitúcie EÚ
- Kvalifikovaná pracovná sila môže odísť do zahraničia
- Náklady kvôli prispôsobeniu sa spoločným štandardom európskej ekonomiky
- Pri jednotnom trhu EÚ môžu byť problémy s rozdielmi rôznych krajín (jazyk, mentalita) a vzdialenosťou medzi nimi, ďalší problém sú aj zvýšené náklady

Informačná kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku
- Vznikla začiatkom roku 2002.
- Patrí do siete informačných kancelárií, ktorých je 30 na celom území EÚ
- Hlavné ciele Informačnej kancelárie:
- Priblížiť občanom Slovenska všetko ohľadom Európskeho parlamentu (história, činnosť, štruktúra, fungovanie, rozhodnutia, ktoré už zaviedol a ktoré ešte prijíma)
- Informovať Európsky parlament o situácii na Slovensku a o významných udalostiach, ktoré sa na Slovensku
- Zaisťovať komunikáciu s Európskym parlamentom
- Organizovať a zabezpečovať návštevy  členov Európskeho parlamentu na Slovensku
- Udržovať kontakt s verejnosťou na Slovensku
- Rozširovať informačné materiály o Európskej únii
 
Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku
- Reprezentujú Európsku komisiu v členských štátoch EÚ
- Hlavná úloha je zabezpečiť prenos informácií medzi európskou komisiou a verejnosťou.
- Poskytuje Európskej komisii politické spravodajstvo
- Prioritou je práca s médiami
- Tlačové oddelenie má na starosť pracovať s informáciami a komunikovať s médiami
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 7.9)


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Spoločenské vedy » Dejepis

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.042