Najťažšie roky - Slovenské dejiny

Spoločenské vedy » Dejepis

Autor: petka (25)
Typ práce: Učebné poznámky
Dátum: 27.11.2013
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 273 slov
Počet zobrazení: 2 491
Tlačení: 209
Uložení: 229
Najťažšie roky
· Po februári 1948 časť nekomunistických politikov a verejne činných občanov emigrovala; tým, ktorí zostali, hrozil súd, zatknutie alebo strata zamestnania
· V roku 1948 sa konali voľby ( boli sfalšované) – zvíťazili komunisti
· Na Slovensko prichádzajú sovietski poradcovia
· V roku 1949 sa konal IX. Zjazd KSČ
o  vytýčil generálnu líniu budovania socializmu
·  nastáva masové prenasledovanie
·  V spoločnosti sú  najviac postihnutí roľníci – nastáva kolektivizácia- zakladajú sa Jednotné roľnícke družstvá (JRD), do ktorých roľníci museli odovzdať svoju pôdu
·  Súkromné podnikanie je zakázané
·  Deti „ nespoľahlivých“ osôb nesmeli študovať
·  Nepohodlní ľudia boli odstraňovaní do pracovných táborov ( Jáchymov)na základe vykonštruovaných obvinení
·  Dochádza k útokom proti náboženstvu ( boli obsadené ženské a mužské kláštory, v roku 1951 sa konal vykonštruovaný proces s troma slovenskými biskupmi, bol medzi nimi aj Ján Vojtaššák)
·  V roku 1952 dochádza k „ odhaleniu celoštátneho sprisahania
o  na jeho čele mal stáť generálny tajomník KSČ Rudolf Slánsky
o  11 obžalovaných bolo odsúdených na smrť, medzi nimi bol aj slovenský komunista Vladimír Clementis
·  K. Gottwald zomiera v roku 1953, novým prezidentom sa stáva  Antonín Zápotocký
·  Na Slovensku prebieha proces s „buržoáznymi nacionalistami“ – G. Husák, L. Novomeský – boli odsúdení na doživotie
·  V roku 1957 sa prezidentom stáva Antonín Novotný, bol zároveň aj najvyšším predstaviteľom KSČ – v jeho rukách bola sústredená všetka moc v štáte
·  V roku 1960 bola prijatá Ústava:
o  socializmus je už vybudovaný, pristupuje sa k budovaniu beztriednej spoločnosti
o  zmenil sa názov štátu: ČSSR (Československá socialistická republika)
o  nový štátny znak je už bez slovenského dvojkríža, nahradila ho partizánska vatra
· Začiatkom 60-tych rokov narastá v spoločnosti kritika vlády
· 1963 prvým tajomníkom KSČ sa stáva Alexander Dubček
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#europska unia pomoc v podnikaní #jachymov


Odporúčame

Spoločenské vedy » Dejepis

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.013