Zahraničný a domáci odboj II

Spoločenské vedy » Dejepis

Autor: petka (24)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 29.11.2013
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 247 slov
Počet zobrazení: 3 898
Tlačení: 321
Uložení: 348
Zahraničný a domáci odboj

Zahraničný odboj
· Hlavným cieľom bolo obnovenie česko-slovenského štátu v predmníchovských hraniciach
· Mal 4 centrá:
o  Varšava a Paríž – tieto zanikli po obsadení Poľska a Paríža nemeckými vojskami
o  Londýn – (E.Beneš) chceli dosiahnuť obnovenie bývalej ČSR bez autonómie Slovenska
o  Moskva (K.Gottwald) – komunisti, chceli vytvoriť sovietske Slovensko
·  V júli 1941 Veľká Británia a ZSSR uznali česko-slovenskú vládu v Londýne ako najvyšších predstaviteľov ČSR
·  Keď sa situácia na východnom fronte zmenila a Červená armáda začala víťaziť, Beneš uzavrel v decembri 1943 Zmluvu o priateľstve , vzájomnej pomoci a povojnovej spolupráci so ZSSR na 20 rokov
·  Slovenskí vojaci bojovali v Poľsku, vo Francúzsku, letci sa podieľali na obrane Veľkej Británie, ďalej bojovali v severnej Afrike ( Tobruk), na Strednom  východe a v Japonsku
·  Na sovietskom území sa v roku 1941 formovali česko-slovenské jednotky – z nich vznikol 1. Československý armádny zbor pod vedením generála Ludvíka Svobodu
o  vyznamenal sa v bitkách pri Sokolove, Bielej cerkvi, pri oslobodzovaní Čiech a Slovenska

Domáci odboj
·  Delil sa na dve skupiny
o  Komunisti – chceli vytvoriť samostatné sovietske Rusko
o  predstavitelia demokratickej strany ( Ján Ursíny, Jozef Lettrich) – chceli česko-slovenský  štát s demokratickými princípmi a autonómnym postavením Slovenska
·  Obidve skupiny odboja uzavreli na Vianoce v roku 1943 tzv. Vianočnú dohodu, kde sa dohodli na spoločnom postupe, vytvorili Slovenskú národnú radu ako najvyšší orgán Slovákov (v príhodnom okamihu mala prevziať moc na Slovensku)
o  Dohodu podpísali: Lettrich, Ursíny za demokratov a Šmidke a Novomeský za komunistov
o  na základe dohody v Banskej Bystrici vzniká Vojenské ústredie, ktoré pripravuje ozbrojené povstanie
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Dejepis

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.019