Mimoeurópske civilizácie

Spoločenské vedy » Dejepis

Autor: sp-prace (12)
Typ práce: Učebné poznámky
Dátum: 12.03.2008
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 542 slov
Počet zobrazení: 4 234
Tlačení: 380
Uložení: 441
Mongolská ríša
- Mongoli žili v strednej Ázii, severne a západne od Číny - v 12. storočí mongolské kmene zjednotil Temudžin; bol vyhlásený za vládcu všetkých Mongolov → Džingischán  („Vládca zeme a oceána“) - svet ich nazýval Tatármi, čo je chyba, pretože Tatári sú iné etnikum, ktoré v 12. storočí osídľovalo severné pohraničie Číny - stredoveká čínska historiografia pod pomenovaním Tatári chápala to isté, čo antika pod názvom barbar - pod Džingischánovým vedením dobyli Mongoli severnú Čínu, strednú Áziu a prišli až k rieke Indus; iné mongolské vojská súčasne prenikli cez Kaukaz do juhoruských stepí, kde porazili kočovných Polovcov, a na Krym, kde sa zmocnili mesta Sudaku; roku 1223 Mongoli porazili vojská ruských kniežat na rieke Kalke pri Azovskom mori, potom sa však vrátili cez Ural do Ázie - po Temudžinovej smrti bol za veľkého chána zvolený jeho tretí syn Ogotaj (1229 – 1241); roku 1236 začali dobyvačné ťaženie na západ, na jeho čele stál Ogotajov synovec Batu; po pokorení volžských Bulharov si Batu podmanil celé severovýchodné, v rokoch 1240 – 1241 aj južné Rusko, odtiaľ mongolské vojská vtrhli dvoma prúdmi (cez južné Poľsko a Moravu, resp. cez Sedmohradsko) do Uhorska a Chorvátska - po smrti Ogotaja sa Batu vracia na východ s nádejou na získanie nástupníctva; po dlhých bojoch bol nakoniec zvolený za veľkého chána Temudžinov  vnuk Mangua (1251 – 1259), ktorý obnovil výboje - na východe začali Mongoli pod vedením Manguovho brata Kublaja dobýjanie juhočínskej Sungskej ríše a podnikli pustošivý vpád do Tibetu - na západe pokračovali tatárske vojská, ktorým velil druhý Manguov brat Hulagu, v dobýjaní Iránuvtrhli do Mezopotámie; roku 1258 dobyli Bagdadspôsobili zánik abbásovského kalifátu - po smrti chána Mangua sa jednotná Mongolská ríša rozpadla - nástupcom Mangua sa stal Kublaj; počas jeho vlády sa západné časti ríše osamostatnili; na severozápade to bola tzv. Zlatá horda či Kipčak, ďalšími samostatnými časťami bola tzv. Čagatajská ríša a tzv. Ríša ilchánov - hlavná časť Tatárov sa postupne premiešala s miestnym obyvateľstvom, začali hovoriť turkotatárskym jazykomprijali islam
 
Amerika
- najvyspelejšie civilizácie vznikli v oblasti Peru a Mexika 

Inkovia
- dnešné Peru, Ekvádor, Bolívia - poľnohospodárstvo: zemiaky, kukurica - terasovité polia - hnojili guánom (pomletým vtáčí trus) - z domácich zvierat poznali lamy - na čele bol sapay inka – jediný vládca všetkých inkov, on a jeho potomkovia sa pokladali za žijúcich bohov: všetci sa im museli hlboko klaňať - okolo roku 1390 zaujal miesto sapay inku Hatun Tupac, prijal meno najvyššieho božstva Virococha Inka a stal sa prvým panovníkom ríše Inkov - hlavné mestoCuzco - sieť ciest30 000 km dlhá sieť - uctievali boha Slnka - 1531 – 1533: Francisco Pizarro zničil ríšu Inkov  

Mayovia
- na začiatku nášho letopočtu sa na sever od Peru, na juhu polostrova Yucatán, v Guatemale a Salvadore vytvorili prvé mayské mestské štáty - na rozdiel od Inkov zotrvala mayská civilizácia na úrovni kamennej doby - vyvíjala sa od 4. storočia až do roku 1697 

Aztékovia
- kočovný kmeň, ktorý prišiel na územie dnešného Mexika v 13. storočí - hlavné mesto Tenochtitlán bolo vystavané uprostred jazera na pilótoch - polia boli umelo zavlažované a nazývali sa chinampas; pestovali kukuricu - nepoznali železo, zbrane vyrábali z cínu, medi a bronzu - z domácich zvierat chovali psa a moriaka - stavby: pyramídové chrámy, v ktorých kládli na oltár hlavného boha vojny ešte teplé srdcia vyrezané zo živých ľudí (ľudské srdce predstavovalo symbol samého života, bez ľudskej krvi by prestal existovať vesmír) - mali vlastné písmo - kalendár s priestupným rokom a s 365 dňami - v období zámorských objavov, keď Španieli nenašli zlato na Bahamských a Antilských ostrovoch, obrátili sa do vnútrozemia - 1519Hernándo Cortés po dvoch rokoch zničil ríšu Aztékov
Zdroj: killka
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Kľúčové slová

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#inkovia #Mayovia #peru #chorvatska hudba #mimoeuropska kultura


Odporúčame

Spoločenské vedy » Dejepis

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.012