Zóny pre každého študenta

Barok

· barokz portugalského slova – barocco (druh nepravidelnej perly)
· vzniká v poslednej tretine 16. storočia a vrchol dosiahol v polovici 18. storočia
· barok: dynamický (Španielsko, Taliansko, stredná Európa) – krivky, dynamika, pohyb; klasizujúci (Francúzsko + protestantské krajiny) – chladná symetria, pravidelnosť, harmónia
· hlavný strediskom Rím
· pri jeho zrode stál Michelangelo Buonarroti (jeho posledné renesančné práce – Mojžiš, Posledný súd v Sixtínskej kaplnke – majú blízko k barokovej forme)
 
Prírodné vedy

· Koperníkove výskumy doplnil Ján Kepler (10 rokov žil v Prahe na dvore Rudolfa II.)
§ vypočítal dráhu obežníc okolo Slnka (príčina týchto obehov zostala neznáma až do 17.storočia – zistil ju Issak Newton, keď objavil zákon o všeobecnej gravitácii)
· Holanďan Ludolf van Ceulen (1540 – 1610) objavil tzv. Ludolfovo číslo
· 1590 – prvý ďalekohľad
· Galileo Galilei – objavil vrchy na Mesiaci:
§ nebeské telesá sa podobajú Zemi
§ na Slnku slnečné škvrny
§ štyri mesiace obiehajúce okolo Jupitera
§ Slnko sa otáča okolo svojej osi
§ vesmír je oveľa mohutnejší ako sa predpokladalo
 
Spoločenské vedy

· Ján Amos Komenský položil základ novovekého školstva:
§ diela: Veľká didaktika, Svet v obrazoch, Brána jazykov otvorená
· literatúra:
§ opadol záujem o náboženské otázky
§ všeľudské problémy
§ W. Shakespeare
§ Cervantes – španielsky predstaviteľ – „Don Quijotte
· divadlo:
§ námety – mytologické, biblické
§ väčší dôraz na dekorácie ako na slovný prejav
§ pribudla hudba – vzniká opera
· hudba:
§ Antonio Vivaldi
§ J.S. Bach
§ G.F. Händl
 
Architektúra
 
· cirkev i feudáli sa snažia upevniť svoju moc (oslabená reformáciou)
· nový stavebný sloh (aj maliarstvo a sochárstvo) mal svojou veľkoleposťou a nádherou pôsobiť na ľudí ohromujúcim dojmom a budiť úctu k vrchnosti
· hlavné znaky:
§ zlato, mramor
§ vlnité línie
§ budovy zakončené trojuholníkovým alebo vlnito s prehýbajúcim sa štítom
§ priečelie budovy vlnité
§ portál – hlavný vchod – tvoria predsunuté stĺpy okrášlené vlnitými alebo inými ozdobami
§ vnútrajšok priestranný, hore zakončený kupolou
§ bohatá výzdoba
§ hra svetla  a tieňa
§ upravovalo sa aj okolie – vznikajú námestia
· za prvú barokovú stavbu sa považoval kostol Il Gesu v Ríme – ústredná stavba jezuitov (je v ňom pochovaný aj Ignác z Loyoly)
§ podľa tejto stavby sa stavali ďalšie stavby jezuitov
· barokizovali sa ďalšie kostoly
· na námestiach – morové stĺpy
· hlavní architekti: Bernini, Borromini
· stavby vo Versailles, Schönbrunn vo Viedni
 
Sochárstvo a maliarstvo

· nielen obrazy ale aj maľby na klenbách a kupolách chrámov
· obnažené telo
· rozviate šaty – dosahoval sa tým dojem dynamickosti
· bacuľaté postavy
· sídlo maliarstva sa prenáša z Florencie do BenátokTizian
· Španielsko: Velázquez – portréty
· Flámsko: Rubens, Antonius van Dyck
· Holandsko: Rembrant – zobrazil hmotný a duševný život svojej doby
§ hlavný umelecký prostriedok – šerosvit
§ známe dielo: Nočná hliadka
· vrcholné dielo barokového sochárstva: „Videnie svätej Terézie“ – Lorenzo Bernini
 
Každodenný život

· absolutizmusĽudovít XIV.:
§ dvorný ceremoniál – etiketa
· oblečenie:
§ čipky, stužky
§ parochne – aj muži
§ vysoké podpätky
§ bohato riasené šaty
· slabá hygiena
· deti – úcta k rodičom, hlavné slovo mal otec
Zones.sk – Najväčší študentský portál
https://www.zones.sk/studentske-prace/dejepis/987-barok/