Politika medzinárodnej rovnováhy síl (1815 – 1848)

Spoločenské vedy » Dejepis

Autor: sp-prace (13)
Typ práce: Učebné poznámky
Dátum: 26.04.2008
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 412 slov
Počet zobrazení: 6 523
Tlačení: 564
Uložení: 626
- problémy: rozpor medzi liberalizmom a konzervativizmom a potláčanie národných problémov - národné hnutie sa najskôr a najbúrlivejšie rozvíjalo v nemeckých štátoch: § vznikali tu študentské vlastenecké spolky
§ svoje ciele dosahovali skrze politické atentáty
§ hnutie bolo potlačené: z univerzít vylúčili učiteľov, ktorí sa hlásili k myšlienke jednotného Nemecka, zaviedli dozor nad obsahom prednášok, zostril sa policajný dozor

Španielsko

- 1820Cádiz: povstanie, ktoré sa skoro zmenilo na revolúciu - zasiahlo celé Španielsko - hlavná požiadavka: Ústava - kráľ musel zložiť prísahu na Ústavu, začali sa likvidovať feudálne privilégiá
Taliansko

- rozdrobené, severné Taliansko pod rakúskou nadvládou - povstanie v Neapolskom kráľovstve: § hlavné požiadavky: zjednotenie Talianska a zavedenie Ústavy
§ bolo potlačené

Balkán

- Osmanská ríša – vnútorné problémy - centrálna moc nevládla – všetku moc mali miestodržitelia jednotlivých provincií - kto získa v týchto oblastiach vplyv? - ako sa poruší rovnováha síl, keď sa rozpadne Osmanská ríša? - ako prví povstali Gréci: § viedol ich knieža Alexander Ypsilanti
§ oblasť Moldavska a Peloponézu
§ roku 1822 vyhlásili nezávislosť Grécka, neskôr vznikajú medzi nimi sporyobčianska vojna
§ sympatie medzi vzdelancami v západnej Európe – mnohí odchádzajú bojovať do Grécka
§ podpora VB a Francúzska
§ Rakúsko (Metternich) protimedzi spojencami vznikajú spory

Rusko

- samoderžavie (feudálny absolutizmus) - odpor proti samoderžaviu, za Ústavu - povstanie dekabristov25. decembra roku 1825: § v Sankt Peterburgu
§ pokus o štátny prevrat
§ vzbura potlačená a účastníci boli kruto potrestaní

Francúzsko

· Karol X. sa pokúsil obmedziť slobodu tlače, obmedziť volebné právo, znížiť počet poslancov v parlamenteprotesty v Paríži:
§ barikády
§ dobyli kráľovský palác
§ Karol X. sa musel vzdať trónukráľom sa stáva Ľudovít Filip (z dynastie Orleáns)
· tridsiate roky pre Francúzsko – hospodárska prosperita

Belgicko

- Nizozemsko: § juh: belgické časti – katolícke
§ sever: holandské časti – protestantské
· katolícka časť bola utláčaná nábožensky aj jazykovo
· po správach o zvrhnutí režimu v Paríži podnetom k povstaniu bola premiéra francúzskej opery v Bruseli:
§ po predstavení ľudia vyšli do ulíc – manifestácie trvali dva dni
§ utvoril sa Výbor verejnej bezpečnosti, z ktorého vznikla belgická vláda → bola prijatá Ústava, vzniklo samostatné Belgicko

Revolučné hnutie

- 1830proti Rakúsku na Apeninskom polostrove - Poľsko (1830 – 1831): § nespokojnosť s ruskou vládou
§ povstanie bolo krvavo potlačené – bolo odsúdených 265 osôb, 45 000 poľských rodín bolo deportovaných na Sibír
· revolúcie 30-tych rokov rozdelili Európu
· na západ od Rýna zvíťazil liberalizmus, Ústava – Anglicko, Francúzsko, Belgicko
· na východ od Rýna sa situácia príliš nezmenila
Zdroj: killka
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Dejepis

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.033