Diktát zameraný na slovesá a príslovky (6. ročník)

Slovenský jazyk » Diktáty

Autor: miruska (19)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 18.05.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 187 slov
Počet zobrazení: 9 580
Tlačení: 498
Uložení: 494

Diktát zameraný na slovesá, príslovky (6. ročník)

(SJL 6, zameranie: slovesá, príslovky. Na čiarky upozorniť, resp. ich nadiktovať.)

V staroveku vedeli ľudia o počasí veľmi málo. Zistili, že oblaky sú utvorené z vody. Nechápali, čo spôsobuje vietor. Nepoznali význam Slnka. Niektorí boli presvedčení, že počasie riadia bohovia. Iní svoje predpovede opierali o výsledky pozorovania rastlín, zvierat či oblohy. Ich poznatky a postrehy sa neskôr prenášali z generácie na generáciu. Mýty o počasí majú silný náboženský charakter. Počasie môžeme dôveryhodne predpovedať len s poznaním všetkých prírodných zákonitostí. Veda o počasí vznikla v starovekom Grécku. Chcel by si vedieť o predpovedaní počasia viac? Hľadaj v odbornej literatúre!

Diktát zameraný na slovesá, príslovky (6. ročník)

(Doplň chýbajúce písmená a chýbajúcu interpunkciu na konci viet. Píš písaným písmom.)

V staroveku vedel_ ľudia o počas_ ve_mi málo. Zistil_, že oblak_ sú utvorené _ vody. Nechápal_, čo spôsobuje vietor. Nepoznal_ v_znam _lnka. Niektor_ bol_ presvedčen_, že počasie riadia _ohovia. In_ svoje pre_povede opieral_ o v_sle_ky pozorovania rastl_n, zvierat či obloh_. Ich poznatk_ a postreh_ sa neskôr prenášal_ _ generácie na generáciu. Mýt_ o počas_ majú s_ln_ nábožensk_ charakter. Počasie môžeme dôveryhodn_ pre_povedať len _ poznan_m všetk_ch pr_rodn_ch zákonitost_. Veda o počas_ vznikla v starovekom _récku. Chcel b_ si vedieť o predpovedan_ počasia viac _ H_adaj v odbornej l_teratúre_

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Diktáty

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

Vygenerované za 0.018 s.
Zavrieť reklamu