Diktát na neživotné podstatné mená mužského rodu zakončené na -r, -l (8. ročník)

Slovenský jazyk » Diktáty

Autor: miruska (19)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 18.05.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 267 slov
Počet zobrazení: 15 858
Tlačení: 642
Uložení: 617

Diktát na neživotné podstatné mená mužského rodu zakončené na -r, -l (8. ročník)

Zameranie: neživotné podstatné mená mužského rodu zakončené na -r, -l

Umiestňovanie reklám na mantinely zimných štadiónov je dobrým marketingovým ťahom. Na mantineli vpravo dominovalo logo známej automobilky. V decembri na svetovom šampionáte v krasokorčuľovaní malo aj Slovensko v medzinárodnej jury svojho zástupcu. Zahraniční pretekári, tréneri aj novinári boli ubytovaní v novom hoteli. Od domova ich delili kilometre. V areáli hotela sa poskytovali rôzne služby, ktoré hostia radi využívali. V kinosále bol najväčší záujem o trilery, iné filmové žánre sa netešili veľkej obľube. V posilňovniach sa využívali najmä stacionárne bicykle. Luxusnú kaviareň osvetľovali moderné lustre a príjemnú atmosféru dotvárala tichá hudba hraná na klavíri. V závere pretekov bolo defilé najlepších skokanov. Slovenskí krasokorčuliari medaily síce nezískali, no nemožno hovoriť ani o ich debakli.

Diktát na neživotné podstatné mená mužského rodu zakončené na -r, -l (8. ročník)

(Doplň chýbajúce písmená. Píš písaným písmom.)

Zameranie: neživotné podstatné mená mužského rodu zakončené na -r, -l

Umie__ňovanie reklám na mantinel_ z_mn_ch štadión__ je dobr_m marketingov_m ťahom. Na mantinel_ vpravo dominovalo logo známej automob_lk_. V decembr_ na svetovom šampionáte v krasokorču_ovan_ malo aj _lovensko v medzinárodnej jur_ svojho zástupcu. Zahraničn_ pretekár_, tréner_ aj novinár_ bol_ ub_tovan_ v novom hotel_. Od domova ich del_l_ k_lometr_. V areál_ hotela sa poskytoval_ r_zne služb_, ktoré hostia rad_ v_užíval_. V k_nosále bol najv______ záujem o triler_, iné f_lmové žánre sa neteš_l_ ve_kej ob_ube. V posilňovniach sa v_užíval_ najm_ stacionárne b_c_kl_. Luxusnú kaviareň osvetľoval_ moderné lustr_ a pr_jemnú atmosféru dotvárala t_chá hudba hraná na klav_r_. V závere pretek__ bolo defil_ najlepš_ch skokan__. Slovensk_ krasokorčuliar_ meda____ síce nez_skal_, no nemožno hovoriť ani o ich debakl_.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Diskusia: Diktát na neživotné podstatné mená mužského rodu zakončené na -r, -l (8. ročník)

Pridať nový komentár


Odporúčame

Slovenský jazyk » Diktáty

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

Vygenerované za 0.028 s.
Zavrieť reklamu