Diktát zameraný na jednoduché súvetie (8. ročník)

Slovenský jazyk » Diktáty

Autor: miruska (18)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 18.05.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 222 slov
Počet zobrazení: 4 979
Tlačení: 383
Uložení: 373

Diktát zameraný na jednoduché súvetie (8. ročník)

(zameranie: jednoduché súvetie)

Podstatou divadla je potešenie zo sledovania predstavenia naživo. Na uvedenie hry do života je potrebné množstvo ľudí. Dramatikove slová, režisérove nápady a schopnosti hercov dokážu obecenstvo presvedčiť a divák potom vníma scény na javisku, divadelnú hru, ako skutočnosť. Prvé divadlo vzniklo z náboženských slávností. Usporadúvali sa v Grécku na počesť boha Dionýza. Súčasťou divadla bol spev, tanec a herecký prejav. Staré divadelné formy v Indii, Číne a v Japonsku mali tiež náboženský pôvod. V stredoveku boli v Európe obľúbené hry s biblickou tematikou. Neskôr začali spisovatelia písať o všetkých aspektoch života a herecké spoločnosti hrali ich hry v stálych divadlách. Divadlo odráža zmeny v spoločnosti, je zrkadlom doby. 

Diktát zameraný na jednoduché súvetie (8. ročník)

(Doplň chýbajúce písmená a čiarky. Píš písaným písmom.)

Po__tatou divadla je potešenie _o sledovania pre_stavenia naživo. Na uvedenie hr_ do života je potrebné mno_stvo _udí. Dramatikov_ slová režisérov_ nápad_ a schopnosti herc__ dokážu obecenstvo presve_čiť a divák potom vníma scén_ na jav_sku divadelnú hru ako skutočnosť. Prvé divadlo vzniklo _ nábožensk_ch slávnost_. Usporadúval_ sa v _récku na počesť _oha _ionýza. Súčasťou divadla bol spev tanec a hereck_ prejav. Staré divadelné form_ v _ndii _íne a v _aponsku mal_ tiež nábožensk_ p_vod. V stredoveku bol_ v _urópe ob_úbené hr_ _ b_blickou tematik__. Nesk_r začal_ spisovatelia p_sať o vše_k_ch aspektoch života a herecké spoločnost_ hral_ ich hr_ v stál_ch divadlách. Divadlo odráža zmen_ v spoločnosti je zrkadlom dob_. 

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Diktáty

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

Vygenerované za 0.013 s.
Zavrieť reklamu