Kontrolné diktáty SJ pre 6. ročník

  Názov práce Kategória
Slovenčina Diktát na zhrnutie učiva 6. ročníka Diktáty
Slovenčina Diktát na slovesá (6. ročník) Diktáty
Slovenčina Diktát na prídavné mená (6. ročník) Diktáty
Slovenčina Diktát na tvorenie slov (6. ročník) Diktáty
Slovenčina Diktát na opakovanie učiva z 5. ročníka Diktáty
0.032