Kontrolný diktát – vybrané slová po M + doplňovačka

Slovenský jazyk » Diktáty

Autor: diana
Typ práce: Ostatné
Dátum: 24.02.2021
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 162 slov
Počet zobrazení: 2 086
Tlačení: 168
Uložení: 155

Kontrolný diktát – vybrané slová po M

Žijeme v meste s veľkými priemyselnými závodmi.

 Mama často umýva okná.

Bývajú umazané aj od hmýriaceho hmyzu.

Pripraví mydlovú vodu a iné čistiace prostriedky.

Namočí do nej handričku a vyžmýka ju.

Potom ňou ľahko myká a šmýka po okne.

Špina a šmuhy zmiznú.

Použitú vodu vyleje do umývadla.

Veľmi som sa mýlil, keď som si myslel, že je to jednoduché.

Čo si myslíš ty? 

Kontrolný diktát – vybrané slová po M + doplňovačka

Ž......jeme v meste s veľk......mi priem......seln......mi závodmi.

 Mama často um.......va okná.

B......vajú umazané aj od hm......riaceho hm....zu.

Pripraví m.......dlovú vodu a čistiace prostriedk.......

Namoč....... do nej handričku a vyžm......ka ju.

Potom ňou ľahko m.....ká a šm......ka po okne.

Špina a šmuh...... zm.......znú.

Použ.....tú vodu vyleje do um......vadla.

Veľmi som sa m......lil, keď som si m.......slel, že je to jednoduché.

Čo si m......slíš t.....?

Odporúčame: Vybrané slová po B, M, P, R, S, V, Z, L

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie študentské práce pre tieto populárne kľúčové slová:

#doplňovačka 7 ročník #geografia testy 5. ro #Kontrolne doktaty po m


Odporúčame

Slovenský jazyk » Diktáty

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

Vygenerované za 0.020 s.
Zavrieť reklamu