Kontrolný diktát – vybrané slová po R + doplňovačka

Slovenský jazyk » Diktáty

Autor: diana
Typ práce: Ostatné
Dátum: 24.02.2021
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 170 slov
Počet zobrazení: 2 778
Tlačení: 224
Uložení: 200

Kontrolný diktát – vybrané slová po R

Strýko Richard je veľký milovník prírody.

Obyčajne chodí k rybníku pozorovať rýchleho rysa.

Vie sa dobre ukryť v kríkoch.

Naposledy zvieratá vyrušila rysavá veverička.

Chcela ohryzok, ktorý zahodili turisti.

Skočila na kopček vyrytý krtkom a pošmykla sa.

Strýko sa zachoval rytiersky.

 Chcel ju ošetriť.

Skočila mu na ryšavú hrivu a ušla.

Bola to smiešna príhoda.

Domov sa vrátil s košíkom hríbov.

Kontrolný diktát – vybrané slová po R + doplňovačka 

Str......ko R......chard je veľk...... m.....lovník pr.....rod..... .

Ob....čajne chod..... k r....bn....ku pozorovať r......chleho r.......sa.

Vie sa dobre ukr.....ť v kr......koch.

Naposled..... zvieratá vyruš......la r......savá vever......čka.

Chcela ohr.....zok, ktorý zahodili tur.....st..... .

Skoč......la na kopček vyr....t..... krtkom a pošm......kla sa.

Str......ko sa zachoval r......tiersk......

 Chcel ju ošetr......ť.

Skoč.....la mu na r.....šavú hr....vu a ušla.

Bola to smiešna pr......hoda.

Domov sa vrát.....l s koš.....kom hr.....bov.

Odporúčame: Vybrané slová po B, M, P, R, S, V, Z, L 

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie študentské práce pre tieto populárne kľúčové slová:

#moving to slovakia sloh #diktát r.6


Odporúčame

Slovenský jazyk » Diktáty

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

Vygenerované za 0.015 s.
Zavrieť reklamu