Diktát pre 6. ročník na slovesá

Slovenský jazyk » Diktáty

Autor: babuska (25)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 12.05.2021
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 166 slov
Počet zobrazení: 1 296
Tlačení: 52
Uložení: 34

Diktát pre 6. ročník na slovesá

Chcel by som mať kamaráta, ktorý mi rozumie. Netvári sa unudene, ale naozaj ma počúva. Je trpezlivý a priateľský. Ale musí mať aj zmysel pre humor. Aby sme mohli spolu vystrájať a vymýšľať rôzne hlúposti len tak pre zábavu. Nebolo by zlé, keby bol aj športovec. V zime by sme lyžovali a hrali hokej. V lete zas bicyklovali, plávali a naháňali loptu na futbalovom ihrisku. Minulý rok som sa kamarátil s Mišom. Cez prázdniny sa však odsťahovali do Michaloviec a teraz mi veľmi chýba.

Diktát pre 6. ročník na slovesá

Chcel b_ som mať kamaráta, ktor_ m_ rozumie. Netvár_ sa unudene, ale naozaj ma počúva. Je trpezl_v_ a priate_sk_. Ale mus_ mať aj zm_sel pre humor. Ab_ sme mohl_ spolu v_strájať a v_m_šľať rôzne hl_posti len tak pre zábavu. Nebolo b_ zlé, keb_ bol aj športovec. V z_me b_ sme l_žoval_ a hral_ hokej. V lete zas bicykloval_, plával_ a naháňal_ loptu na fu_balovom ihr_sku. Minul_ rok som sa kamarátil s M_šom. Ce_ prá_dniny sa však odsťahoval_ do _ichaloviec a teraz m_ veľm_ ch_ba.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie študentské práce pre tieto populárne kľúčové slová:

#diktaty pre 6 #diktaty pre 6.ročník #Diktat 6 rocnik


Odporúčame

Slovenský jazyk » Diktáty

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.037