Výstupný diktát pre 8. ročník

Slovenský jazyk » Diktáty

Autor: ursula (19)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 23.06.2021
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 236 slov
Počet zobrazení: 1 874
Tlačení: 44
Uložení: 34

Výstupný diktát pre 8. ročník

Pretože už druhý deň pripekalo slnko, vybrali sme sa s našimi priateľmi kúpať. Prešli sme cez Námestie svätej Alžbety, pri Základnej škole Ľudovíta Fullu sme odbočili doprava a pokračovali sme Ulicou slobody až na zastávku. Autobusom sme sa presne po štyridsiatich siedmich minútach dopravili k priehrade. Niekoľkí ľudia sa už opaľovali. Dvaja chlapci, ktorí prišli na bicykloch, začali skákať do vody. Cestou sme sa spotili, a preto sme sa rýchlo rozbehli za nimi. Každý z nás cítil príjemný chlad i uvoľnenie. Stavili sme sa, kto bude prvý na druhej strane. Preteky vyhral spolužiak Mišo, ja som bol druhý a môj najlepší kamarát Kubo až ôsmy. Chvíľu sme oddychovali, zjedli malé občerstvenie, ktoré nám pripravila mama a začali sme hrať volejbal.

Výstupný diktát pre 8. ročník

Pretože už druh_ deň pr_pekalo slnko v_brali sme sa _ našimi priate_mi kúpať. Prešl_ sme cez _ámestie sv_tej Alžbet_, pri _ákladnej škole _udovíta Fullu sme odbočil_ doprava a pokračoval_ sme _licou _lobody na zastávku. Autobusom sme sa presne po št_r_dsiatich siedm_ch m_nútach doprav_l_ k priehrade. Niekoľk_ ľudia sa už opaľoval_. Dvaja chlapci ktor_ pr_šli na b_c_kloch, začal_ skákať do vod_. Cesto_ sme sa spotil_, a preto sme sa r_chlo rozbehl_ za nim_. Každ_ z nás cítil pr_jemn_ chlad i uvoľnenie. Stav_li sme sa kto bude prv_ na druhej strane. Pretek_ vyhral spolužiak _išo, ja a _aľo sme boli druh_, môj najlepší kamarát _ubo až ôsm_. Chv_ľu sme odd_chovali zjedl_ malé občerstvenie ktoré nám priprav_la mama a začal_ sme hrať volejbal.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Diktáty

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.044