Pomôcka pri prepisoch, opisoch, diktátoch

Pomôcka pri prepisoch, opisoch, diktátoch 

MÁŠ NAPÍSANÉ VŠETKO SPRÁVNE? SKONTROLUJ!

  1. Veta začína veľkým písmenom.
  2. Veta končí bodkou alebo výkričníkom alebo otáznikom.
  3. Bodky, dĺžne, mäkčene a vokáň sú nad písmenami.
  4. Mená, priezviská a názvy miest začínajú veľkým písmenom.

A nezabudni si po sebe prečítať, či si nevynechal/a:

MÁŠ NAPÍSANÉ VŠETKO SPRÁVNE? SKONTROLUJ!

  1. Veta začína veľkým písmenom.
  2. Veta končí bodkou alebo výkričníkom alebo otáznikom.
  3. Bodky, dĺžne, mäkčene a vokáň nad písmenami.
  4. Mená, priezviská a názvy miest začínajú veľkým písmenom.

A nezabudni si po sebe prečítať, či si nevynechal/a:

Zones.sk – Zóny pre každého študenta
https://www.zones.sk/studentske-prace/diktaty/23828-pomocka-pri-prepisoch-opisoch-diktatoch/