Vstupný diktát pre 5. ročník

Slovenský jazyk » Diktáty

Autor: filomena (16)
Typ práce: Referát
Dátum: 05.10.2021
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 171 slov
Počet zobrazení: 698
Tlačení: 14
Uložení: 14

Vstupný diktát pre 5. ročník

Prišiel september a my sme zrazu boli piataci. Minulý školský rok bol výnimočný. Učili sme sa z domu pomocou počítačov, tabletov a mobilov. Nebolo to ľahké a chýbali nám spolužiaci. Zvykli sme si vstávať neskôr a často sme aj zaspali na vyučovacie hodiny. Domáce úlohy sme posielali pani učiteľkám cez internet.

Teraz chodíme do školy už mesiac a dodržiavame hygienické pravidlá. Nosíme ochranu horných dýchacích ciest a používame dezinfekciu na ruky. Tešíme sa každý deň na spolužiakov. Ako je to vo vašej triede?

Vstupný diktát pre 5. ročník

Pr_šiel september a m_ sme zrazu bol_ piatac_. Minul_ školsk_ rok bol v_nimočný. Učil_ sme sa z domu pomoco_ počítačo_, tableto_ a mobilo_. Nebolo to ľahké a ch_bali nám spolužiac_. Zv_kl_ sme si vstávať neskôr a často sme aj zaspal_ na v_učovacie hod_ny. Domáce úlohy sme posielali pan_ učiteľkám cez internet.

Teraz chod_me do školy už mesiac a dodržiavame h_gienické prav_dlá. Nosíme ochranu horných d_chac_ch ciest a použ_vame dezinfekciu na ruk_. Tešíme sa každý deň na spolužiako_. Ako je to vo vašej triede_

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie študentské práce pre tieto populárne kľúčové slová:

#Diktaty pre 5. ročník #diktaty pre 5 ročník #diktáty pre 5. ročínik


Odporúčame

Slovenský jazyk » Diktáty

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.017