Kontrolný diktát – slovesný spôsob – 6. ročník

Slovenský jazyk » Diktáty

Autor: tomasik (18)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 22.09.2023
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 215 slov
Počet zobrazení: 1 090
Tlačení: 35
Uložení: 34

Kontrolný diktát – slovesný spôsob – 6. ročník

Dnes sme sa rozhodli urobiť niečo bláznivé. Chceli sme sa zasmiať. Moji spolužiaci vymysleli pre ôsmakov malú pascu. Na chodbe hrávame stolný tenis a futbal. Niekto oddychuje na vakoch a niekto sa rozpráva.

Rozumieme si. Priniesli sme z domu loptičku. Je špeciálna a stále mení smer. Začali sme hrať. Loptička skákala na všetky strany a ôsmaci nechápali prečo. Môj spolužiak to nevydržal a začal sa smiať.

Smiali sme sa všetci. Po prestávke sme v dobrej nálade išli do triedy. Mali sme hodinu slovenského jazyka. Na hodinu by sme sa tešili, ale písali sme diktát zo slovies. Pripravme sa na výsledok!

Kontrolný diktát – slovesný spôsob – 6. ročník

Dnes sme sa rozhodl_ urob_ť niečo blázn_vé. Chcel_ sme sa zasmiať. Moj_ spolužiac_ v_myslel_ pre ôsmakov mal_ pascu. Na chodbe hrávame stoln_ ten_s a futbal. Niekto odd_chuje na vakoch a niekto sa rozpr_va.

Rozumieme s_. Priniesl_ sme z domu lopt_čku. Je špeciálna a stále men_ smer. Začal_ sme hrať. Lopt_čka skákala na všetk_ stran- a ôsmaci nechápal_ prečo. Môj spolužiak to nev_držal a začal sa smiať.

Smial- sme sa všetci. Po prestávke sme v dobrej nálade išl_ do tried_. Mal_ sme hodinu slovenského jaz_ka. Na hodinu b_ sme sa tešil_, ale p_sal_ sme d_ktát zo slovies. Pr_pravme sa na výsledok_

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Diktáty

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

Vygenerované za 0.022 s.
Zavrieť reklamu