Diktát na opakovanie učiva pre 5. ročník

Slovenský jazyk » Diktáty

Autor: celestina (18)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 03.10.2023
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 183 slov
Počet zobrazení: 863
Tlačení: 28
Uložení: 27

Diktát na opakovanie učiva pre 5. ročník

Cez prázdniny prišiel k nám do horárne Miro z Myjavy. Vybrali sme sa spolu do hory na maliny. Zrazu nám cestu skrížila ryšavá líška a rýchlo zmizla v húštine. Do cesty sa nám priplietol i malý ježko. Miro sa ho pokúsil chytiť. Lenže milý jež sa v okamihu skrútil do klbka. Už ste skúsili chytiť pichľavé klbko holými rukami? Domov sme sa vrátili s plnými krčahmi voňavých malín.

Diktát na opakovanie učiva pre 5. ročník 

Cez prázdn _n_ priš _el k nám do horárne Miro z _ _jav _.

V _ brali sme sa spolu do hor_ na mal _n _.

Zrazu nám cestu skr _žila r _šavá l _ška a r _chlo zm _zla v húšt _ne.

Do cest_ sa nám pr _plietol i mal _ _e _ko.

M _ro sa ho pokús _l ch _ti _.

Lenže m _l _ je _ sa v okam _hu skrútil do kl _ka.

Už ste skús _l _ ch _tiť p _ch _avé klbko hol _m_ rukam _ _

Domov _me sa vrátil _ _ pln _m _ krčahm _ vo _ av _ch ma _ín.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Diktáty

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

Vygenerované za 0.017 s.
Zavrieť reklamu