Diktát zo SJL pre 8. ročník – opakovanie učiva z predchádzajúceho ročníka

Slovenský jazyk » Diktáty

Autor: celestina (18)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 03.10.2023
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 247 slov
Počet zobrazení: 714
Tlačení: 45
Uložení: 38

Diktát zo SJL pre 8. ročník – opakovanie učiva z predchádzajúceho ročníka

Najväčšie horúčavy na našej planéte bývajú na Sahare. Teploty tu môžu vystúpiť až na päťdesiatosem stupňov Celzia. Pri takých horúčavách obloha splýva so zemou. Slnko nemilosrdne bičuje všetko živé i mŕtve. Páľava zapríčiňuje niekedy aj zimnicu s vysokými horúčkami.

Púšť pokrýva piesok, skaly, štrk a plytké jazerá. Piesok sa ustavične presýpa a vydáva syčivý zvuk. Domorodci sú sužovaní stálym nedostatkom vlahy. Na niektorých miestach však vyvierajú podzemné pramene. Tam vznikajú oázy. Vďaka vode sa tu darí aj vegetácii. Okolo oáz si často domorodí obyvatelia stavajú osady.

Najväčší význam majú pre nich datľové palmy. Okrem plodov poskytujú príjemný chládok. Unavení cestujúci sa v nich môžu napiť čerstvej vody a skryť na chvíľu do tieňa.

Diktát zo SJL pre 8. ročník – opakovanie učiva z predchádzajúceho ročníka 

Najvä_ _ie horúčav_ na našej planéte b_vajú na _ahare. Teploty tu môžu

v_stúpiť až na pä_desia tosem stupňov _elzia. Pri tak_ch horúčavách obloha

spl_va _o _emou. Slnko nem_losrdne b_čuje všetko živé i mŕtve. Páľava

zapríčiňuje niekedy aj z_mnicu _ vysok_mi horúčkam_. Púšť pokr_va piesok

skal_, štrk a pl_tké jazerá. Piesok sa ustavične pres_pa a v_dáva s_čiv_ zvuk.

Domorodci sú sužovan_ stálym nedostatkom vlah_. Na niektor_ch miestach však

v_vierajú podzemné pramene. Tam vznikajú oáz_. Vďaka vode sa tu dar- aj

vegetáci_. Okolo oáz si často domorod_ ob_vatelia stavajú osad_. Najväčší

význam majú pre nich _atľové palm_. Okrem plodo_ posk_tujú pr_jemný

chládok. Unaven_ cestujúci sa v n-ch môžu napiť čerstvej vody a _kryť na

chv_ľu do tieňa.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Diskusia: Diktát zo SJL pre 8. ročník – opakovanie učiva z predchádzajúceho ročníka

Pridať nový komentár


Odporúčame

Slovenský jazyk » Diktáty

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

Vygenerované za 0.015 s.
Zavrieť reklamu