Vstupný diktát pre 3. ročník

Slovenský jazyk » Diktáty

Autor: xara (17)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 16.10.2023
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 91 slov
Počet zobrazení: 532
Tlačení: 19
Uložení: 20

Vstupný diktát pre 3. ročník

Môj dedo Šimon žije na dedine v starom mlyne. Na dvore chová deväť kačíc a inú hydinu. Jeho šibalské oči žiaria šťastím. Vždy má pre mňa nachystanú moju obľúbenú malinovú tyčinku. V lete spolu chodíme do lesa na brusnice. Osviežime sa v plytkom potôčiku?

Vstupný diktát pre 3. ročník

M__j dedo Š__mon ž__je na ded__ne v starom ml__ne. Na dvore chová dev__ť kač__c a inú h__d__nu. Jeho š__balské oč__ ž___ria š__ast__m. Vžd__ má pre mňa nach__stanú moju ob__úbenú mal__novú t__č__nku. V lete spolu chod__me do lesa na brusn__ce. Osv___ž__me sa v pl__tkom pot__č__ku__

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Diktáty

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

Vygenerované za 0.015 s.
Zavrieť reklamu