Krátky diktát – vybrané slová po „r, s“

Slovenský jazyk » Diktáty

Autor: xara (17)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 16.10.2023
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 195 slov
Počet zobrazení: 370
Tlačení: 18
Uložení: 17

Krátky diktát – vybrané slová po „r, s“

Simona cestuje rýchlikom za strýkom Richardom. V sychravom počasí sedel pod osikou pri rybníku. Pozoroval krtka, ako rozryl zem. Riskoval svoje zdravie a dostal chrípku. Na kašeľ užíva sirup z ríbezlí.

Mama mu uvarila nákyp z ryže a upiekla syrovník. Obaja sa nasýtime.

Krátky diktát – vybrané slová po „r, s“

S__mona cestuje r__chlikom za str__kom R__chardom.

V s__chravom počasí sedel pod os__kou pr__ r__bníku. Pozoroval

krtka, ako rozr__l zem. R__skoval svoje zdravie a dostal chr__pku.

Na kašeľ užíva s__rup z r__bezlí. Mama mu uvar__la nákyp z r__že

a upiekla s__rovník. Obaja sa nas__time.

Krátky diktát – vybrané slová po „r, s“

Synovec do korýtka nasypal sýkorkám syr. Nasýtili sa aj sivé vrabce. Teraz sedia na osike a usilovne štebocú. Tam má skrýšu aj veverička. Pozorujú strýka Silvestra. Ten rýľuje sypkú pôdu okolo ríbezlí. Zrazu sa z kríka ozvalo syčanie. Syseľ rýchlo utekal pred sykotom hada.

Krátky diktát – vybrané slová po „r, s“

S__novec do kor__tka nas__pal s__korkám s__r. Nas__tili sa aj

s__vé vrabce. Teraz sedia na os__ke a us__lovne štebocú. Tam má

skr__šu aj vever__čka. Pozorujú str__ka S__lvestra. Ten r__ľuje

s__pkú pôdu okolo r__bezlí. Zrazu sa z kr__ka ozvalo s__čanie.

S__seľ r__chlo utekal pred s__kotom hada.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Diktáty

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

Vygenerované za 0.019 s.
Zavrieť reklamu