Krátky diktát – slová s l, ĺ, r, ŕ

Slovenský jazyk » Diktáty

Autor: xara (17)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 16.10.2023
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 247 slov
Počet zobrazení: 1 750
Tlačení: 56
Uložení: 52

Krátky diktát – slová s l, ĺ, r, ŕ

Na krtka začalo svietiť slnko. Zavŕtal sa hlboko do zeme. Srnka so sŕňaťom si pochutnávajú na jabĺčkach. Z vŕšku ich sleduje vlčica a vrtí chvostom. Aj ona chce nakŕmiť svoje mláďatá. V mĺkvom tichu žblnká potôčik. Letia k nemu kŕdle vrabcov. Z tŕnia na ne hľadí vrtká veverička.

Krátky diktát – slová s l, ĺ, r, ŕ

Na k...tka začalo svietiť s...nko. Zav...tal sa h...boko do zeme. S...nka so s...ňaťom si pochutnávajú na jab...čkach. Z v...šku ich sleduje v...čica a v...tí chvostom. Aj ona chce nak...miť svoje mláďatá. V m...kvom tichu žb...nká potôčik. Letia k nemu k...dle vrabcov. Z t...nia na ne hľadí v...tká veverička.

Krátky diktát – slová s l, ĺ, r, ŕ

Hŕba detí sa kĺže na vŕzgajúcom snehu. Dlhá vretenica sa schúlila do klbka. Niečo mu vŕta v hlave. Od bolesti pregĺga slzu. Mĺkvo sa oprel o stĺp. V hltane sa mu zasekol kúsok jablka. Škriabe ma v hrdle. V hĺbke srdca sa tešila z úspechu. V slove žĺtko nezabudni na dĺžeň.

Krátky diktát – slová s l, ĺ, r, ŕ

H...ba detí sa k...že na v...zgajúcom snehu. D...há vretenica sa schúlila do k...bka. Niečo mu v...ta v hlave. Od bolesti preg...ga s...zu. M...kvo sa oprel o st...p. V h...tane sa mu zasekol kúsok jab...ka. Škriabe ma v h...dle. V h...bke s...dca sa tešila z úspechu. V slove ž...tok nezabudni na d...žeň.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Diktáty

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

Vygenerované za 0.011 s.
Zavrieť reklamu